Bộ Đề Ôn Thi TS Vào 10_2012-2013 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Bộ Đề Ôn Thi TS Vào 10_2012-2013, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TẬP GIẢI ĐỀ THI VÀO LỚP 10
MÔN TOÁN
ĐỀ SỐ 01

Bài 1.(2điểm) a) Thực hiện phép tính:
b) Tìm các giá trị của m để hàm số đồng biến.
Bài 2. (2điểm)
a) Giải phương trình :
b) Giải hệ phương trình:
Bài 3. (2điểm)
Cho phương trình ẩn x : (1)
a) Giải phương trình (1) khi m = .
b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt x1 ; x2 thoả
mãn hệ thức
Bài 4. (4điểm)
Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính BC. Lấy điểm A trên tia đối của . tia CB. Kẻ tiếp tuyến AF của nửa đường tròn (O) ( với F là tiếp điểm),
tia AF cắt tiếp tuyến Bx của nửa đường tròn tại D. Biết AF = .
a) Chứng minh tứ giác OBDF nội tiếp. Định tâm I đường tròn ngoại tiếp tứ
giác OBDF.
b) Tính Cos .
c) Kẻ OM ( BC ( M ( AD) . Chứng minh
d) Tính diện tích phần hình tứ giác OBDM ở bên ngoài nửa đường tròn (O)
theo R.
HẾT

BÀI GIẢI CHI TIẾT VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01
A. BÀI GIẢI CHI TIẾT VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01:
BÀI GIẢI CHI TIẾT
ĐIỂM

Bài 1: (2điểm)
a) Thực hiện phép tính:
=
=

=
=
b) Hàm số đồng biến

Bài 2: (2 điểm)
a) Giải phương trình :
Đặt t = x2 ( t ), ta được phương trình :

= 122 –(–25)
= 144 + 25
= 169
(TMĐK), (loại)
Do đó: x2 = 25 .
Tập nghiệm của phương trình :
b) Giải hệ phương trình:

0,25 đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

Bài 3: PT: (1)
a) Khi m = – 4 ta có phương trình: x2 – 5x – 6 = 0.
Phương trình có a – b + c = 1 – (– 5) + (– 6) = 0 .
b) PT: (1) có hai nghiệm dương phân biệt
(*)

Đặt ta được phương trình ẩn t : 9t2 – 8t – 20 = 0 .
Giải phương trình này ta được: t1 = 2 > 0 (nhận), t2 = (loại)
Vậy: m = 6 ( thỏa mãn *)
Bài 4. (4điểm)
– Vẽ hình 0,5 điểm)
a) Chứng minh tứ giác OBDF nội tiếp.
Định tâm I đường tròn ngoại tiếp tứ OBDF.
Ta có: và (tính chất tiếp tuyến)
Tứ giác OBDF có nên nội tiếp được trong một đường tròn.
Tâm I đường tròn ngoại tiếp tứ giác OBDF là trung điểm của OD
b) Tính Cos .
Áp dụng định lí Pi-ta-go cho tam giác OFA vuông ở F ta được:

Cos FAO =
c) Kẻ OM ( BC ( M ( AD) . Chứng minh
OM // BD ( cùng vuông góc BC) (so le trong)
và (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)
Suy ra: .
Vậy tam giác MDO cân ở M. Do đó: MD = MO
Áp dụng hệ quả định lí Ta let vào tam giác ABD có OM // BD ta được:
hay (vì MD = MO)

= 1 +

Do đó: (đpcm)
d) Tính diện tích phần hình tứ giác OBDM ở bên ngoài nửa đường tròn (O) theo R.

Hỏi và đáp