Bộ đề Ôn tập Toán lớp 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Bộ đề Ôn tập Toán lớp 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ ễN
TOÁN 7

Bài 1: Khoanh tròn vào đáp án đung trong các đáp án sau:
Kết quả của biểu thức : A =là:
a. b. c.
Bài 2:Tìm x, biết:
a. b.
Bài 3: Kết quả của biểu thức : B = là:
a. b. c.
Bài 4:Tìm x, biết:
a. b.
c. d.
e. f.
Bài 5: So sánh: và
Bài 6: Tìm x, biết:
a.(x+ 5)3 = – 64 b.(2x- 3)2 = 9
Bài 7:Tính: M =
Bài 8: Các tỉ lệ thức lập được từ đẳng thức: 12.20 =15.16 là:
a. b. c. d.

Bài 9:Tìm tỉ số , biết x, y thoả mãn:

Bài 10.Tìm x , y biết : và x + y = 70
Bài 11. Tìm sai lầm trong lời giải sau và sửa lại chỗ sai:
a); ;
b)(; ;
c)= 0,1; ;
Bài 12: Tìm x Q, biết:
a. x2 + 1 = 82 b. x2 c. (2x+3)2 = 25
Bài 13. Mẹ các bạn Minh gửi tiền tiết kiệm 2 triệu đồng theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”. Hết thời hạn 6 tháng, mẹ Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400.Tính lãi suất hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm này.
Bài 14. Theo hợp đồng, hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3:5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng số lãi là: 12 800 000 đồng.
Bài 15.Trong mặt phẳng toạ độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A(3 ; 5); B(3; -1); C(-5; -1). Tam giác ABC là tam giác gì?
Bài 16: Vẽ trên cùng một trục toạ độ Oxy các đồ thị của các hàm số:
a)y = – 2x; b)y = c)y =x
Bài 17: Chọn câu phát biểu đúng trong các câu sau:
a)Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
b)Hai góc bằng nhau mà chung đỉnh thì đối đỉnh.
c)Nếu hai góc kề bù nhau thì hai tia phân giác của chúng vuông góc với nhau.
d)Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba thì hai góc so le trong bằng nhau.
Bài 18.Cho biết .Trong góc AOB vẽ các tia OM và ON sao cho OA OM, OB ON.
a) Tính số đo các góc: AOM, BON.
b) Chứng minh:=
Bài 19.Chọn câu phát biểu đúng trong các câu sau:
a)Trong một tam giác, không thể có hai góc tù.
b)Góc ngoài của tam giác phải là góc tù.
c)Nếu cạnh đáy và góc đối diện với cạnh ấy của tam giác cân này bằng cạnh đáy và góc đối diện với cạnh ấy của tam giác cân kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
d)Nếu hai cạnh và một góc của tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
Bài 20. Cho tam giác ABC cân tại A. Điểm D thuộc cạnh AB, điểm E thuộc c

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.