BỘ ĐỀ ÔN TẬP S6-CHƯƠNG II.@ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về BỘ ĐỀ ÔN TẬP S6-CHƯƠNG II.@, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

HỌ VÀ TÊN : ………………………..
I-Trắc nghiệm( 3 điểm )Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Nếu a và b là hai số đối nhau thì :
A a + b = 0 B. a = 0 C. b = 0 D. a – b = 0
Câu 2: Nếu = 17 thì x bằng :
A. 17 B 0 C – 17 D. 17 ; – 17
Câu 3: Giá trị của biểu thức bằng :
A. 4 B – 4 C. 6 D. Không có số nào
Câu 4 : Biết a = – 9 thì bằng :
A 9 B – 9 C. 9 ; – 9 D. Không có số nào
Câu 5 : Các ước của 3 là :
A 1 ; – 1 ; 3 ; – 3 B 1 ; 3 C 1 ; – 1 ; 0 ; – 3 ; 3 D – 1 ; – 3
Câu 6 : Nếu thì :
A . x = 0 B x = 3 C x = – 3 D x = 3 ; – 3
II. Tự luận ( 7 điểm )
Bài 1 ( 3 điểm ) Tính nhanh nếu có thể :
167 + ( – 134) + ( – 67) – (- 134) b)789 – (72 – 19). 13 + (42 + 26) : 17
c) (- 113). 36 + 45.(- 113) + (- 113). 19 d) ( – 153). 72 + 100 . 72 ;
e) – 12010 : 20100 + 15 : ( – 3 ) f) ( – 4).15.( – 25). ( – 2)
Bài 2 ( 3 điểm ) : Tìm x Z biết :
a) x – 7 = 27 ; b) 5x – 4x – ( – 14) = – 16 + ( – 14 )
c) = 1 d) x + 25 = 26 ;
e) 2x – x – 19 = 91 f) 3.( x – 1) + 27 = 102
Bài 3 ( 1điểm )
a) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : A = 7 – với x Z
b) Tính tổng : A = 1 – 4 + 7 – 10 + ……. – 208 + 301 – 304 + 307
BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.