Bộ đề ôn tập kiểm tra HKII-toán9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Bộ đề ôn tập kiểm tra HKII-toán9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Các đề ôn tập kiểm tra HKII- toán 9
Đề 1

Câu 1 : Gỉai các phương trình và hệ phương trình :
1/6×2-17x+8=0 2/18×4-11×2+1=0
3/ 4/
Câu 2: Trong hệ trục tọa độ Oxy cho (P) y=x2 và (D) y=2x+3
1/Vẽ (P) và (D) trên cùng hệ trục tọa độ
2/Tìm giao điểm của chúng bằng phép toán
3/Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm B (1;4) và cắt (P) tại điểm có tung độ là 9
Câu 3 : Gỉai bài toán bằng cách lập hệ phương trình :
Biết rằng lúc cha 28 tuổi thì mới có con ,lúc này mẹ con 26 tuổi .Khi tuổi cha gấp ba lần tuổi con ,tính tuổi của mẹ con ?
Câu 4 : Cho phương trình x2-6x+m-1=0
1/Tìm m để phương trình có nghiệm
2/Gọi và là 2 nghiệm của phương trình .Tìm m để :

3/Tìm m để phương trình đã cho có tổng 2 nghiệm bằng tích của 2 nghiệm .Tính các nghiệm này
Câu 5 : Gỉai phương trình :x4=4x-3×2
Câu 6 :Cho đường tròn tâm O ,đường kính AB .Lấy trên (O) 1 điểm C sao cho BC>AC .Tiếp tuyến tại A của (O) cắt BC tại D .Gọi M là trung điểm của AD, CM cắt tia tiếp tuyến tại B của (O) tại N
1/Chứng tỏ : CM là tiếp tuyến của (O)
2/Chứng tỏ : Các tứ giác AOCM,BOCN nội tiếp
3/Chứng tỏ tích : AM.BN có giá trị không đổi
4/Gọi I là giao điểm của AN và BC .Chứng tỏ : OI vuông góc với ND
5/OI cắt DN tại M .Qua M kẻ 2 tiếp tuyến MP và MQ đến (O) với P và Q là tiếp điểm .Chứng tỏ : 3 điểm P,I,Q thẳng hàng
———————&&&&&———————

Đề 2
Câu 1 : Gỉai các phương trình và hệ phương trình :
1/12×2-20x+3=0 2/
3/ 4/
Câu 2 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho (P) y=x2 và đường thẳng (D) y=mx-n-1
1/Với m=n=5 .Tìm giao điểm của (P) và (D) bằng phép tính
2/Tìm m và n biết rằng biết rằng (D) song song với đường thẳng y=3x-7 và (D) cắt y= 2x-5 tại điểm có hoành độ là bằng 2 .Vẽ (D) lúc này trên hệ trục tọa độ
Câu 3 : Gĩai bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình :
Một hình chữ nhật có chu vi lúc đầu là 42cm .Nếu tăng chiều rộng thêm 3 cm ,giảm chiều dài đi 4cm thì diện tích giảm đi 5 cm2 so với lúc đầu .Tìm diện tích hình chữ nhật lúc đầu ?
Câu 4 : Cho phương trình :x2-mx+3=0
1/ Tìm m để phương trình có nghiệm
2/ Gọi và là 2 nghiệm của phương trình .Tìm m để :

Câu 5 :Gỉai phương trình : |3x-2|=|x2-4|
Câu 6 :Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (AB

Hỏi và đáp