bộ đề ôn KT chương 1 đại số 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về bộ đề ôn KT chương 1 đại số 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề 1

Câu 1: Tính: a); b)
c); d);

Câu 2: Tìm x biết: a) = 5. b)
Câu 3: Tính giá trị biểu thức:
a b)
Câu 4: Cho biểu thức A =
a) Tìm ĐKXĐ và rút gọn biểu thức A
b) Tính giá trị của A khi x = 4 + 2.

đề 2

Câu 1: Tính: a)
b)
Câu 2: Tìm x biết: = 3
Câu 3: Rút gọn biểu thức:
a) A =
b) B =
Câu 4: Cho P =
a) Rút gọn P.
b) Tính giá trị của P khi x = 25.
c) Tính giá trị của x để P < 0.

đề 3

Câu 1: Tính x để các căn thức sau có nghĩa:
a) b) c)
Câu 2: Giải các phương trình sau:
a b
Câu 3: Rút gọn các biểu thức sau:
a) b) c)
Câu 4: Cho biểu thức (với x >0; x ( 1)
a) Rút gọn biểu thức P.
b) Tìm x để
Câu 5: Tìm GTLN của biểu thức sau:

đề 4
Bài 1: Chứng minh đẳng thức:
Bài 2: Tính giá trị biểu thức :
A = với ,
b) B = với
Bài 3: Rút gọn các biểu thức
a) A = b) B =
c) C = d) D =
Bài 4: Cho biểu thức A =
a) Tìm điều kiện của x đê biểu thức A xác định.
b) Rút gọn biểu thức A.
c) Tìm giá trị của x để A = 0.
Bài 5: Tìm GTNN của biểu thức sau:

đề 5

Bài 1. Tính: a. . (a) c.
b. 3 d.
Bài 2. Rút gọn: a b
Bài 3. Cho biểu thức: A = :
a. Rút gọn A
b. Tìm x để A = 2
c. Tìm x Z để A Z.
Bài 4: Giải phương trình :

đề 6

Bài 1. Tính: a. : + . ; c.
b. – 3 + ; d.
Bài 2. Rút gọn: a. ; b.
Bài 3. Cho biểu thức: B = :
a. Rút gọn B
b. Tìm x để B = 3
c. Tìm x Z để B Z.
Bài 4. Giải phương trình:

đề 7
Bài 1: Tính:
a. b. c.
Bài 2: Rút gọn biểu thức (không dung máy tính cầm tay).
a. b. (với x< 0)
Bài 3: Tìm x biết:
a. b.

Bài 3: Cho biểu thức: A
a. Tìm x để biểu thức A có nghĩa.
b. Rút gọn biểu thức A.
c. Với giá trị nào của x thì A1.

Hỏi và đáp