bo de on hoc ki 2 co dap an – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về bo de on hoc ki 2 co dap an, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA
Bài 1: ( 2 điểm ) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a) b)
Bài 2 : ( 2 điểm ) Trên cùng một MFTĐ Oxy cho hai đồ thị Parabol và
Vẽ
Tìm tọa độ giao điểm của và .
Bài 3 : ( 2 điểm ) Cho phương trình : (1)
Chứng tỏ phương trình (1) luôn có 2 nghiệm với mọi m .
Tìm m để phương trình có 2 nghiệmsao cho đạt giá trị nhỏ nhất.
Bài 4: ( 4 điểm ) Cho nhọn nội tiếp (O;R) . Các đường cao AD; BE; CF cắt nhau tại H.
Chứng minh : Tứ giác AEHF nội tiếp.
Chứng minh : Tứ giác BFEC nội tiếp.
Chứng minh :
Biết số đo cung AB bằng 90 0 và số đo cung AC bằng 120 0 .
Tính theo R diện tích phần hình tròn giới hạn bởi dây AB; cung BC và dây AC

——- Hết ——-

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Bài
NỘI DUNG
ĐIỂM

1

a) Giải hpt
1,0đ

0,5

0,5

b) Giải pt (*)
1,0đ

Đặt . PT
0,25

( nhận ) ; ( nhận )
0,25

Với

0,25

Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm :
0,25

2
a) Vẽ
1,0đ

+ Lập bảng giá trị đúng :
x
-2
-1
0
1
2

y = x2
4
1
0
1
4

0,5

+ Vẽ đúng đồ thị :
0,5

b)Tìm tọa độ giao điểm của và .
1,0đ

+ Pt hoành độ giao điểm của và :
0,25

+
0,25
0,25

Vậy tọa độ giao điểm của và là
0,25

3

4
a) Chứng tỏ phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m .
1,0đ

+
0,75

+ Vậy phương trình (1) luôn có 2 nghiệm với mọi m .
0,25

b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệmsao cho đạt giá trị nhỏ nhất.
1,0đ

+ Theo vi-et :
0,25

+
0,25

0,25

+ Vậy GTNN của là – 12 khi
0,25

a) Chứng minh : Tứ giác AEHF nội tiếp.
1,0đ

+ Tứ giác AEHF có:
0,5

+
0,25

+ Vậy tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn đường kính AH
0,25

b) Chứng minh : Tứ giác BFEC nội tiếp.
1,0đ

+ Tứ giác BFEC có:
0,5

+ F và E là hai đỉnh kề nhau cùng nhìn BC dưới 1 góc 900
0,25

+ Vậy tứ giác BFEC nội tiếp đường tròn đường kính BC
0,25

c) Chứng minh :
1,0đ

+ Kẻ tiếp tuyến x’Ax của (O) ( Cùng chắn cung AB )
0,25

+ ( BFEC nội tiếp )
0,25

+ //FE
0,25

+ Vậy :
0,25

d) Tính theo R diện tích phần hình tròn giới hạn bởi dây AB; cung BC và dây AC
1,0đ

+ Gọi là diện tích phần hình tròn giới hạn bởi dây AB; cung BC và dây AC .
0,25

+ (đvdt)
0,25

+ (đvdt)
0,25

+
(đvdt)
0,25

ĐỀ KIỂM TRA
Bài 1: (1,0đ) Cho hàm số .Tính ;
Bài 2: (1,0đ): Giải hệ phương trình:
Bài 3: (1,5đ)
Giải phương trình:
Bài 4 : (1,0đ)
Với giá trị nào của m thì phương trình:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.