bộ đề lý 8 kì 2 cưc hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về bộ đề lý 8 kì 2 cưc hay, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI KIỂM TRA
VẬT LÝ 8 (NGÀY 23/4/2015) ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1:Đối lưu là hình thức truyền nhiệt xảy ra:
A. chỉ trong chất lỏng B. chỉ trong chất lỏng và chất khí
C. chỉ trong chất khí D. ở tất cả các chất lỏng, chất khí và chất rắn.
Câu 2:Năng lượng từ Mặt Trời truyền xuống Trái Đất bằng hình thức:
A. Đối lưu B. dẫn nhiệt qua chất khí
C. bức xạ nhiệt D. sự thực hiện công của ánh sáng.
Câu 3:Vật nào sau đây có khả năng hấp thụ nhiệt tốt:
A. Vật có khả năng dẫn nhiệt tốt B. Vật có bề mặt sần sùi và sẫm màu
C. Vật có bề mặt nhẵn, màu sáng D. Vật có nhiệt năng thấp.
Câu 4:Nhiệt dung riêng của một chất cho ta biết:
A. nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chất đó lên.
B. Nhiệt lượng cần thiết để làm t0 của chất đó tăng thêm 10C.
C. nhiệt lượng cần thiết để làm nóng 1kg chất đó.
D. nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1kg chất đó tăng thêm 10C.
Câu 5:Để nhiệt năng của một vật tăng lên thì:
A. vật phải nhận thêm nhiệt độ.B. vật phải nhận thêm nhiệt năng.
C. vật phải nhận thêm nhiệt lượng D. vật phải thực hiện công lên một vật khác.
Câu 6:Nhiệt dung riêng có đơn vị là: A. J B. J/kg C. J/kg.K D. J/K
Câu 7:Khi một vật chỉ truyền nhiệt lượng cho môi trường xung quanh thì:
A. nhiệt độ của vật giảm đi B. khối lượng của vật giảm đi
C. nhiệt dung riêng của chất làm vật giảm đi D. thể tích của vật giảm đi.
Câu 8:Một vật có khối lượng m, có nhiệt dung riêng là c. Để nhiệt độ của vật tăng từ t1 lên t2 thì nhiệt lượng cần cung cấp cho vật tính bởi công thức:
A. Q = mc(t2 – t1) B. Q = mc(t1 – t2) C. Q = mc2(t2 – t1) D. Q = m(c/2)(t2– t1)
Câu 9:Công suất của một máy khoan là 800w. Trong 1 giờ máy khoan thực hiện được một công là: A. 800 J B. 48 000 J C. 2 880 kJ D. 2 880 J
Câu 10:Để đưa hàng lên ô tô người ta có thể dùng 2 tấm ván: tấm A dài 2m, tấm B dài 4m. thông tin nào sau đây là đúng?
A. Công cần thực hiện trong hai trường hợp đều bằng nhau.
B. Dùng lực để đưa hàng lên trên hai tấm ván bằng nhau.
C. Dùng tấm ván A sẽ cho ta lợi về công 2 lần.
D. Dùng tấm ván B sẽ cho ta lợi về công 4 lần.
II. TỰ LUẬN
Câu 1:Cần cung cấp một nhiệt lượng bao nhiêu để đun sôi 5 lít nước ở 20oC, biết ấm đựng nước làm bằng nhôm có khối lượng là 200g. Xét hai trường hợp:
a.Bỏ qua nhiệt lượng do môi trường hấp thụ.
b.Môi trường ngoài hấp thụ một lượng nhiệt bằng 1/10 nhiệt lượng mà ấm thu được.
Câu 2:Thả một quả cầu nhôm khối lượng 0,15kg được đun nóng tới 100oC vào một cốc nước ở 20oC. Sau một thời gian, nhiệt độ cảu quả cầu và của nước đều bằng 25oC. Tính khối lượng nước, coi chỉ có quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau.
Câu 3. Pha 500g nước sôi với 400g nước ở 200C. Tính nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt ?

Câu 4: Một thỏi thép nặng 12 kg đang có nhiệt độ 200C. Biết nhiệt dung riêng của thép là 460 J/kg.K. Nếu khối thép này nhận thêm một nhiệt lượng 44 160 J thì nhiệt độ của nó tăng lên bao nhiêu?

BÀI TẬP VỀ NHÀ
Câu 1: Một vật có nhiệt độ ban đầu là t1 = 200C khi nhận n hiệt lượng Q thì nhiệt độ của vật tăng lên 320C. Nếu ban đầu vật ấy nhận nhiệt lượng 2Q thì nhiệt độ của vật tăng lên bao nhiêu?
Câu 2: Một lượng nước đựng trong bình có nhiệt độ ban đầu 250C, sau khi nhận nhiệt lượng 787,5 kJ thì nước sôi. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/kg.K.Hãy tính thể tích nước trong bình?
Câu 3: Một ấm nhôm có khối lượng 360g chứa 1,2 lít nước. Biết nhiệt độ ban đầu của ấm và nước là 240C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K, của nước là 4 200 J

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.