BO DE LUYEN THI HK I TOAN 9 CO HD BAI KHO – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về BO DE LUYEN THI HK I TOAN 9 CO HD BAI KHO, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I -T9

Câu 1.a) Thực hiện phép tính: b) Tìm x, biết
Câu 2.Cho biểu thức:
a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A. b) Tìm các giá trị của x để A có giá trị âm.
Câu 3.Cho hàm số(*).
a) Xác định m để hàm số (*) đồng biến trên R.
b) Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số (*) song song với đường thẳng
Câu 4.Cho đường tròn (O;R),đường kính AB. Lấyđiểm C thuộc đường tròn (O; R) sao cho AC= R. Kẻ OH vuông góc với AC tại H. Qua điểm C vẽ một tiếp tuyến của đường tròn (O; R), tiếp tuyến này cắt đường thẳng OH tại D.
a) Tính BC theo R.
b) Chứng minh rằng AD là tiếp tuyến của đường tròn (O; R).
c) Gọi M là điểm thuộc tia đối của tia CA. Chứng minh rằng MC.MA = MO2 – AO2.
Câu 5. Cho là các số thực dương thỏa mãn .
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Đề II.
Câu 1. a) Rút gọn biểu thức b) Tìm x, biết
Câu 2. Cho biểu thức
a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P. b) Tìm các giá trị của x để P < –1.
Câu 3. Cho hàm số (*).
a) Tìm các giá trị của m để hàm số (*) nghịch biến trên R.
b)Tìm các giá trị của m để đồ thị của hàm số (*) song2 với đường thẳng y= –3x+ 2.
Câu 4. Cho đường tròn tâm O, điểm P nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến PA, PB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm).
a) Chứng minh rằng OP vuông góc với AB.
b) Vẽ đường kính BC. Chứng minh rằng AC song song với PO.
c) Biết OA = 6cm, OP = 10cm. Tính độ dài đoạn AB.
Câu 5. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn .
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
Đề III.
Câu 1. (1.0đ) Thực hiện phép tính:
Câu 2. (1.5đ) Cho hàm số bậc nhất:
a/ Xác định a và b để hàm số có đồ thị song song với đường thẳng và đi qua điểm ;
b/ Vẽ đồ thị hàm số y = – 2x + 3
Câu 3. (2.0đ) Cho hai đường tròn và ; tiếp xúc ngoài tại A. BC là tiếp tuyến chung ngoài.Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với OO’ cắt BC tại K.
a/ Chứng minh rằng
b/ Chứng minh rằng BC là tiếp tuyến của đường tròn đường kính OO’.
Câu 4. (0.5đ) Cho số thực x. Tìm giá trị nhỏ nhất của :
ĐỀ IV
Câu 1. Rút gọn các biểu thức sau
a)
b)
c)

Câu 2. Cho hai đường thẳng: (d1): y = 2x và (d2): y = – x + 3.
a) Vẽ hai đường thẳng trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b) Xác định tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trên.
Câu 3. Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC, B ( (O); C( (O’). Tiếp tuyến chung trong tại A cắt tiếp tuyến chung ngoài BC tại I.
a) Chứng minh rằng
b) Trên tia đối của tia IA lấy điểm D sao cho IA = ID. Tứ giác ABDC là hình gì? Vì sao?
c) Tính độ dài BC trong trường hợp OA = 7,2cm và O’A = 3,2cm
d) Gọi giao điểm của OI và AB là M; giao điểm của O’I và AC là N.
Chứng minh rằng:
Câu 4. Với x >3 tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Hướng dẫn:
Đề I:
Câu 4:
c) MO2 – AO2 = OH2 + MH2 – AO2
= AO2 – AH2 + MH2 – AO2 = MH2 – AH2
=(MH – AH)(MH + AH) = MC.MA.
Câu 5:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.