Bộ đề KT Toán 8 HK2 – Hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Bộ đề KT Toán 8 HK2 – Hay, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ SỐ 1 ( Đề Tham Khảo )
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008 – 2009
Môn : Toán lớp 8
Thời gian : 90 phút không kể thời gian giao đề

Bài I : Giải các phương trình sau
1) 2x – 3 = 4x + 6 2)
3) x ( x – 1 ) = – x ( x + 3 ) 4)

Bài II : Giải các bất phương trình sau và biểu diện tập nghiệm của mỗi bất phương trình trên một trục số
1) 2x – 3 > 3( x – 2 ) 2)

Bài III : 1) Giải phương trình
2) Cho a > b . Hãy so sánh
a) 3a – 5 và 3b – 5 b) – 4a + 7 và – 4b + 7

Bài IV : Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình
Hai thùng đựng dầu : Thùng thứ nhất có 120 lít dầu, thùng thứ hai có 90 lít dầu. Sau khi lấy ra ở thùng thứ nhất một lượng dầu gấp ba lần lượng dầu lấy ra ở thùng thứ hai thì lượng dầu còn lại trong thùng thứ hai gấp đôi lượng dầu còn lại trong thùng thứ nhất. Hỏi đã lấy ra bao nhiêu lít dầu ở mỗi thùng ?

Bài V : Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 6cm; AC = 8cm. Đường cao AH và phân giác BD cắt nhau tại I
( H ( BC và D ( AC )
1) Tính độ dài AD ? DC ? 2) C/m ∆ABC ∆HBA suy ra AB2 = BH . BC
3) C/m ∆ABI ∆CBD 4) C/m

Bài VI : Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có chiều rộng a = 5cm, chiều dài b = 9cm và chiều cao
h = 8cm . Tình diện tích xung quanh (Sxq), diện tích toàn phần (Stp) và thể tích (V) của hình hộp này ?

Bài Làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐỀ SỐ 2 ( Đề Tham Khảo )
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008 – 2009
Môn : Toán lớp 8
Thời gian : 90 phút không kể thời gian giao đề

Bài I : Giải các phương trình sau
1) 3x – 2( x – 3 ) = 6 2)
3) ( x – 1 )2 = 9 ( x + 1 )2 4)

Bài II : Giải các bất phương trình sau và biểu diện tập nghiệm của mỗi bất phương trình trên một trục số
1) 5( x – 1 ) ( 6( x + 2 ) 2)

Bài III : Cho m < n . Hãy so sánh
1) -5m + 2 và – 5n + 2 2) – 3m – 1 và – 3n – 1
3) Giải phương trình

Bài IV : Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình
Một người đi ừ A đến B với vận tốc 24 km/h rồi đi tiếp từ B đến C với vận tốc 32 km/h. Tính quãng đường AB và BC, biết rằng quãng đường AB dài hơn quãng đường BC là 6 km và vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AC là 27 km/h ?

Bài V : Cho ∆ABC cân tại A có AB = AC = 6cm; BC = 4cm. Các đường phân giác BD và CE cắt nhau tại I
( E ( AB và D ( AC )
1) Tính độ dài AD ? ED ? 2) C/m ∆ADB ∆AEC
3) C/m IE . CD = ID . BE 4) Cho SABC = 60 cm2. Tính SAED ?

Bài VI : Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có chiều rộng AB = 6cm, đường chéo AC = 10cm và chiều cao AA’ = 12cm . Tình diện tích xung quanh (Sxq), diện tích toàn phần (Stp) và thể tích (V) của hình hộp này ?

Bài Làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐỀ SỐ 3 ( Đề Tham Khảo )
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008 – 2009
Môn : Toán lớp 8
Thời gian : 90 phút không kể thời gian giao đề

Bài I : Giải các phương trình sau
1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.