Bộ đề kt toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Bộ đề kt toán 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TIẾT 14 KIỂM TRA 45 PHÚT
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
MỨC ĐỘ CHUẨN
Tên
Biết
Hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Tia
1
0,25

1
0,25

0,5
1,5

2,5
2

Đoạn thẳng
1
0,25

1
0,25

Độ đài đoạn thẳng

0,5
1,5

1
1
1,5
2,5

Điểm nằm giữa hai điểm
1
0,25

1
0,25

2
0,5

Trung điểm đoạn thẳng
1
0,25

1
0,25

0,5
1,5

2,5
2

Đường thẳng
1
0,25

0,5
1,5

1,5
1,75

Tổng
5
1,25

3
0,75

2
7

1
1
11
10

III. ĐỀ BÀI
Phần I: Trắc nghiệm khách quan(3điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.(cho các câu 1,2,3)
Câu 1: Cho điểm M nằm giữa hai điểm N và điểm P (hình 1). Kết luận nào sau đây là đúng ?
A. Tia MN trùng với tia MP.
B. Tia MP trùng với tia NP.
C. Tia PM trùng với tia PN.
D. Tia PN trùng với tia NP. Hình 1
Câu 2: Trên tia õ lấy điểm M, N, P sao cho OM = 1cm, ON = 3cm, OP = 8cm. Kết luận nào sau đây không đúng?
A. MN = 2cm B. MP = 7cm
C. NP = 5cm D. NP = 6cm
Câu 3: Cho hai tia OM và tia ON đối nhau, lấy điểm P nằm giữa điểm O và điểm N(hình 2). Kết luận nào sau đay là đúng ?
A. Điểm M và điểm P nằm cùng phía đối với điểm O.
B. Điểm M và điểm N nằm cùng phía đối với điểm O.
C. Điểm O và điểm N nằm khác phía đối với điểm M.
D. Điểm M và điểm N nằm cùng phía đối với điểm P. Hình 2
Câu 4: Bổ sung chỗ còn thiếu(…) trong các phát biểu sau :
a) Một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O cùng với điểm O gọi là một(1)…
b) Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng BD nếu điểm C(2) ………….và cách đều hai đầu đoạn thẳng BD.
Câu 5. Điền dấu x vào ô thích hợp :
Câu
Đúng
Sai

a, Nếu A, B, C thẳng hàng thì AB + BC = AC

b, Nếu B là trung điểm của AC thì AB = BC

c, Qua hai điểm chỉ kẻ được một và chỉ một đường thẳng.

d, Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được vô số điểm M sao cho OM=a(đơn vị dài)

Phần II tự luận(7điểm)
Câu 1 : a) Thế nào là 2 tia đối nhau . Vẽ hình minh họa
b) Vẽ 2 đường thẳng a ,b trong các trường hợp sau
1) cắt nhau; 2) song song
Câu 2 :Trên tia Ox vẽ điểm A, B , C sao cho OA , = 4cm, OB = 6cm , OC = 8 cm
a) Tính độ dài các đoạn AB , BC.
b) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không ? Vì sao ?

Đáp án-biểu điểm
I .Trắc nghiệm khách quan (từ câu 1 đến câu 3 mỗi câu 0,25điểm)
Câu
1
2
3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.