Bộ đề KT HK II- T9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Bộ đề KT HK II- T9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND HUYỆN KRÔNGNĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008 – 2009
Môn: Toán 9
Thời gian 90 phút(không kể thời gian giao đề)
Đề 1:
Câu 1.(1điểm)
Cho hàm số (P): y = ax2 (a0). Xác định hệ số a, biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm A(-2 ;2).
Câu 2.(3điểm)
Cho phương trình x2 2=- 2(m + 1)x + m – 4 = 0
Giải phương trình khi m = 1.
Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.
Chứng minh rằng A = x1(1 – x2) + x2(1 – x1) không phụ thuộc giá trị của m, biết x1, x2 là các nghiệm của phương trình đã cho.
Câu 3.(2điểm)
Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì trong 6 giờ bể đầy. Nếu chảy riêng thì mỗi vòi chảy trong bao lâu bể đầy. Biết rằng vòi I chảy một mình đầy bể nhanh hơn vòi II chảy một mình đầy bể là 5 giờ.
Câu 4.(3điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A(AB < AC), đường cao AH. Trên đoạn thẳng HC lấy điểm D sao cho HD = HB. Kẻ CE vuông góc với AD (E thuộc đường thẳng AD)
Chứng minh tứ giác AHEC nội tiếp.
Chứng minh rằng CH là tia phân giác của góc ACE.
Tính diện tích hình giới hạn bởi các đoạn thẳng CA, CH và cung nhỏ AH của đương tròn ngoại tiếp tứ giác AHEC. Biết AC = 6cm, góc ACB bằng 300.
Câu 5.(1điểm)
Diện tích xung quanh của một hình trụ là cm2. Chiều cao của hình trụ này là h = 12cm. Hãy tính bán kính đường tròn đáy.
Diện tích của một mặt cầu là cm2. Hãy tính thể tích của hình cầu này.
………………………………..Hết………………………………..

UBND HUYỆN KRÔNGNĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2009 – 2010
Môn: Toán 9
Thời gian 90 phút(không kể thời gian giao đề)
Đề 2:
Bai 1.(2,0điểm)
Cho phương trình x2 + (2m – 1)x – m = 0 (1), m là tham số.
Giải phương trình (1) với m = 1.
Tìm giá trị của m sao cho các nghiệm x1, x2 của phương trình (1) thỏa mãn:
2(x1 + x2) – 3x1x2 + 9 = 0
Bài 2.(1,5điểm)
Cho hai hàm số: y = x2 và y = -2x + 3
Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.
Tìm tọa độ các giao điểm của hai đồ thị trên
Bài 3.(2,0điểm)
Một xe tải và một xe khách khởi hành cùng một lúc từ A đến B. Biết vận tốc của xe khách lớn hơn vận 50 phút. Tính vận tốc của mỗi xe, biết quãng đường AB dài 100km.
Bài 4.(1,0điểm)
Diện tích xung quanh của một hình trụ là cm2, chiều cao của hình trụ này là h = 8cm. Hãy tính bán kính đường tròn đáy của hình trụ.
Bài 5.(3,5điểm)
Cho đường tròn (O ;R) và một dây cung AB cố định không đi qua tâm. M là một điểm trên cung lớn AB (M khác A và B). Các đường cao AC và BD của tam giác AMB cắt nhau tại H.
Chứng minh tứ giác ABCD nội tiếp.
Chứng minh : MA.MD = MB.MC.
Cho điểm M di động trên cung lớn AB. Xác định vị trí của điểm M sao cho diện tích tam giác AMB lớn nhất.
………………………………..Hết………………………………..
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2005 – 2006
TỈNH ĐĂKLĂK Môn: Toán 9 – THCS
Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề 3:
Bài 1.(2điểm)
Xác định a biết đồ thị hàm số y = ax2 đi qua điểm .
Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

Bài 2.(3điểm)
Cho phương trình: (m – 4)x2 – 2mx + m – 2 = 0 (1)
Giải phương trình (1) với m = 5.
Định m để phương trình (1) có nghiệm x = -1. Tìm nghiệm còn lại.
Định m để phương trình (1) có nghiệm kép.
Bài 3.(5điểm)

Hỏi và đáp