BO DE KT HH9 TIET 19 NH 11-12 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về BO DE KT HH9 TIET 19 NH 11-12, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề:
I)Trắc nghiệm: (3điểm)
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: (0,5đ)
Tronghình vẽ bên, sinC bằng:
B.

D.
Câu 2: (0,5đ)
Trong hình vẽ bên, hệ thức nào trong các hệ thức sau là không đúng:

Câu 3: (1,0đ)
Bổ sung vào chỗ thiếu để được đẳng thức đúng
.
..
..

Câu 4: (1,0đ)
Bổ sung vào chỗ thiếu để được đẳng thức đúng

II)Tự luận: (7điểm)
Bài 1: (1,5đ)
Dựng góc nhọn biết
Bài 2: (1,5đ)
Giải tam giác ABC vuông tại A biết
Bài 3: (4,0đ)
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết .
Tính BC; AH ; BH ; HC.
Gọi E; F là hình chiếu của H trên AB; AC.Chứng minh: AE.AB = AF.AC.
Tính diện tích tứ giác BEFC ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai )
Đáp án và cách chấm:
I)Trắc nghiệm: (3đ)

Câu 1
Câu 2

Câu 3

Câu 4

Chọn D
Chọn C

b = a.sinB = a.cosC
c = a.sinC = a.cosB
b = c.tanB = c.cotC
c = b.tanC = b.cotB

0,5đ
0,5đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

II) Tự luận: (7đ)

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Dựng
Trên tia Ox dựng điểm A sao cho OA = 3 đv
Trên tia Oy dựng điểm B sao cho OB = 4 đv
Dựng đoạn thẳng AB thì cần dựng

Hình vẽ
dựng chính xác
cho (0,5đ)

(cm)

a) Tính:
Ta có:

b) Chứng minh: AB.AE = AC.AF.
Xét tam giác AHB vuông tại H; đường cao HE có:

Xét tam giác AHC vuông tại H; đường cao HF có:

Từ (1) và (2) suy ra AB.AE = AC.AF

c) Tính diện tích tứ giác BEFC:

Từ (1) suy ra
Từ (2) suy ra

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Trường THCS Trần QuốcToản
TIẾT19:
KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔM: HÌNH
THỜI GIAN: 45’

Ma trận đề:

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

TN
TL
TN
TL
Cấp độ thấp
cấp độ cao

Những hệ thức về ạnh và đường cao trong tam gi ác vuông
Nhìn vào h ình vẽ viết được hệ thức

Tính độ dài của cạnh. đường cao. hình chi ếu
Chứng minh đẳng thức
Tính diện tích

4
5,0đ

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
Câu 3
1,0đ
0
0

Bài 3a
2,0đ
Bài 3(b,c)
2,0đ

Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Nhớ định nghĩa
-Mối liên hệ giữa các tỉ số lượng giác
Dựa vào định nghĩa dựng góc nhọn biết tỉ số lượng giác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.