BỘ ĐỀ KT CHƯƠNG I ĐS+HH 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về BỘ ĐỀ KT CHƯƠNG I ĐS+HH 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BỘ ĐỀ KIỂM TRA
HÌNH HỌC CHƯƠNG I

TRƯỜNG THCS …………………… Ngày KT . . . . / . . . . / 200 . . .
Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: . . . . . . BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn : Hình học 8 ; Tiết : 25
Điểm số
Lời phê

Bài 1 (2đ) : Điền vào chỗ trống cho đúng .
a) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là …………………………..
b) Hình bình hành ABCD có = 1V là ……………………………….
c) Hình thoi có một góc vuông là ………………………………….
d) Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là ………………………………..

Bài 2 ( 2đ) : Điền chữ thích hợp (X) vào ô vuông .

Câu
dung
Đúng
Sai

1
Tứ giác có ba cạnh bằng nhau là hình thoi

2
Tứ giác ABCD có AB = CD và AD // BC là hình bình hành

3
Hình thang cân có hai góc đối bằng nhau là hình chữ nhật

4
Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi

Bài 3 ( 1đ) :
Cho ABC và một điểm O tuỳ ý . Vẽ A/B/C/ đối xứng với ABC qua điểm O .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bài 4 (5đ):
Cho ABC , điểm D nằm giữa B và C .Qua D vẽ đường thẳng song song với AB cắt AC ở E . Qua D vẽ đường thẳng song song với AC cắt AB ở F .
Tứ giác AEDF là hình gì ?
Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì tứ giác AEDF là hình thoi .
Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác AEDF là hình chữ nhật .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRƯỜNG THCS ………………. Ngày KT . . . . / . . . . / 200
Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: . . . . . . BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn : Hình học 8 ; Tiết : 25
Điểm số
Lời phê

Bài 1 (2đ) : Điền vào chỗ trống cho đúng .
a) Hình bình hành có mọât góc vuông là …………………………..
b) ABC có = 1V , MB = MC thì AM = ………………………
c) Hình chữ nhật có hai đường chéo góc vuông với nhau là ………………………………….
d) Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là …………………………

Bài 2 ( 2đ) : Điền chữ thích hợp (X) vào ô vuông .

Câu
dung
Đúng
Sai

1
Một hình vuông có cạnh bằng 3cm đường chéo của hình vuông đó bằng cm

2
Hình thoi ABCD có

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.