BỘ ĐỀ KT CHƯƠNG I ĐS+HH 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về BỘ ĐỀ KT CHƯƠNG I ĐS+HH 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BỘ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
CHƯƠNG I ĐẠI SỐ

TRƯỜNG THCS …………………..Û Ngày KT . . . . ./ . . . . . ./ 200
Họ và tên : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp :. . . . . . . . Môn : Chương I Đại số 7
Điểm

Lời phê

Câu 1 : (2đ ) Điền kí hiệu ) thích hợp vào ô vuông và số thích hợp vào chỗ trống (. . . . .) .
2,3 R ; 2,5 I ; Q ; N R ; 0,75 : ( – 0,5) = . . . . .
102 . 10 = . . . . . . ; (. . . . . .) : 6 = 7 : 3 ; 103 = . . . . . . .
Câu 2 : (2đ ) Điền chữ thích hợp đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông .
a . Nếu thì ad < bc
b . Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm
c. ( 0,75)3 : (0,75) = ( 0,75)2
d. Số 0 là số hữu tỉ dương
Câu 3 : (1đ ) Khoanh tròn câu đúng . 36 : 32 bằng :
a. 38 b. 14 c. 312 d. 34
Câu 4 : (2đ ) a. Tìm x , biết : 0,427 – x = 1,634
b. Tìm hai số x , y biết : và x – y = – 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 5 : (2đ ) Thực hiện phép tính ( có thể tính hợp lý )
a . b . 3 .
. . . . . . . . . . . . . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.