Bộ đề KT C I ĐS 8(Hay) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Bộ đề KT C I ĐS 8(Hay), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS NGÔ VĂN SỞ Ngày KT . . . . /. . . . / 200 . .
Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT
Lớp: . . . . . . . Môn : Đại số 8

Điểm số

Lời phê

Bài 1 (2đ) : Khoanh tròn giá trị mà em cho là đáp số đúng .

1.1) Biểu thức x3 – 3×2 + 3x – 1 tại x = 1 có giá trị là :
a) 0 ; b) 8 ; c) – 8 ; d) Một kết quả khác

1.2) Để biểu thức x2 + ax + 9 biểu diễn được dưới dạng bình phương của một tổng giá trị của x là :
a) 3 ; b) 6 ; c) 9 ; d) Một kết quả khác

1.3) Biết 9x (2 – x ) + 9×2 = 36 . Giá trị x là :
a) – 3 ; b) 10 ; c) 2 ; d) Một kết quả khác

1.4) Biết (3x – 5 )( 2x + 1) . Kết quả thực hiện phép tính là:
a) 6×2 – 7x – 5 ; b) 6×2 + 7x + 5 ; c) x2 + 7x + 5 ; d) Một kết quả khác

Bài 2 (2đ) : Điền chữ thích hợp ( Đ ) hoặc ( S ) vào ô vuông :
a) ( x – 1 )2 = 1 – 2x + x2
b) – ( x – 3 )3 = ( – x – 3 )3

Bài 3 (3đ) : Rút gọn biểu thức .
( x – 3 ) ( x2 + 3x + 9 ) – x2( x – 1 ) =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 4 (3đ) : Tìm x biết 6×2 – 2x(2 + 3x) = 20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.