Bộ đề kt 1tiết Đại8_ca nam(theo qđ mới) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Bộ đề kt 1tiết Đại8_ca nam(theo qđ mới), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra 1tiết Chương I – Đại số8
Mã đề01
Bài1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
x2 – xy + 4x – 4y b) x2 – 25 + xy -5y
Bài2: T ính giá trị của các biểu thức:
x2 + 6x + 9 tại x = 97
x3 – 3 x2 + 3x – 1 tại x = 11
Bài3: Làm tính chia: (x3 + 5×2 + 4x – 4 ) : ( x + 2 )
Bài4: Chứng minh rằng x2 – 6x + 10 >0 với mọi x.

…………………………………………………………………………………………………

Kiểm tra 1tiết – Đại số8
Mã đề02
Bài 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
x2 – xz + 3x – 3z b) x2 – 16 + xz -5z
Bài2: T ính giá trị của các biểu thức:
x2 – 6x + 9 tại x = 103
x3 + 3 x2 + 3x + 1 tại x = 9
Bài 3: Làm tính chia: (x3 + 6×2 + 7x – 6 ) : ( x + 3 )
Bài 4: Chứng minh rằng x2 + 6x + 10 >0 với mọi x.

Kiểm tra 1tiết chuongII- Đại số8
Mã đề01

Bài 1: Rút gọn biểu thức sau:

Bài 2: Cho phân thức:
Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định.
Rút gọn phân thức.
Với giá trị nguyên nào của x để phân thức nhận giá trị nguyên?

Kiểm tra 1tiết – Đại số8
Mã đề02
Bài1: Rút gọn biểu thức sau:

Bài2: Cho phân thức:
a) Tìm điều kiện của x để giá trị cũa phân thức được xác định.
b) Rút gọn phân thức.
c) Với giá trị nguyên nào của x để phân thức nhận giá trị nguyên?

Kiểm tra 1tiết Chuong III- Đại số8
Mã đề01
Bài1: Giải các phương trình sau:
2x + 3(x – 2) = 4

Bài2: Một canô xuôi dòng từ A đến B mất 3 giờ và ngược dòng từ B về A mất 5 giờ.
Tính khoảng cách giữa hai bến A và B. Biết rằng vận tốc của canô là 20km/h.

Kiểm tra 1tiết – Đại số8
Mã đề02
Bài1: Giải các phương trình sau:
3x + 2(x – 3) = 4

Bài2: Một canô xuôi dòng từ A đến B mất 2 giờ và ngược dòng từ B về A mất 3 giờ.
Tính khoảng cách giữa hai bến A và B. Biết rằng vận tốc của canô là 10km/h.

Hỏi và đáp