bo de kiem tra hinh 9 chuong 3(hay) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về bo de kiem tra hinh 9 chuong 3(hay), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MỘT SỐ BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 3 HH9

Câu 1: Bánh xe đạp bơm căng có đường kính là 73 cm.
Hỏi xe đạp đi được bao nhiêu kilômét, nếu bánh xe quay 1000 vòng?
Hỏi bánh xe quay bao nhiêu vòng khi xe đi được 4 km?
Câu 2: Người ta muốn may một chiếc khăn để phủ một chiếc bàn tròn có đường kính 76 cm sao cho khăn rủ xuống khỏi mép bàn 10 cm. Người ta lại muốn ghép thêm riềm khăn rộng 2 cm. Hỏi:
Diện tích mảnh vải cần dùng để may khăn trải bàn.
Diện tích mảnh vải cần dùng để làm riềm khăn.
Câu 3: Từ một điểm T nằm ngoài đường tròn (O;R), kẻ hai tiếp tuyến TA và TB với đường tròn đó. Biết góc AOB bằng 1200, BC = 2R.
Chứng minh: OT // AC.
Biết OT cắt đường tròn (O;R) tại D. Chứng minh tứ giác AOBD là hình thoi.
Tính diện tích hình giới hạn bởi nửa đường tròn đường kính BC và ba dây CA, AD, DB theo R.
Câu 4: Cho đường tròn tâm O, bán kính R = 3 cm.
Hãy tính góc AOB, biết độ dài cung AmB tương ứng là cm.
Tính diện tích hình quạt tròn OamB.
Câu 5: Từ một điểm A ở ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến AMN của đường tròn đó. Gọi I là trung điểm của dây MN.
Chứng minh năm điểm A, B, I, O, C cùng nằm trên một đường tròn.
Nếu AB = OB thì tứ giác ABOC là hình gì? Tại sao?
Tính diện tích hình tròn và độ dài đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABOC theo bán kính R của đường tròn (O) khi AB = R.
Câu 6: Cho hình vuông ABCD cạnh 3cm. Lấy A và C làm tâm vẽ hai cung tròn BmD và BnD nằm bên ngoài hình vuông. Tính diện tích hình bầu dục BmDn giới hạn bởi hai cung đó.
Câu 7: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn. Hai cạnh đối diện AD và BC cắt nhau tại P.
Chứng minh hai tam giác PAB và PCD đồng dạng.
Chứng minh hai tam giác PAC và PBD đồng dạng.
Chúng minh hệ thức: PA.PD = PB.PC
Câu 8: Dựng tam giác ABC,biết  = 500, BC = 3cm và đường trung tuyến ứng với cạnh BC là 3cm.
Câu 9: Dựng tam giác ABC, biết AB = 3cm, góc C bằng 600, AC = 2cm.
Câu 10: Dựng tam giác AB, biết AB = 3cm, góc C bằng 600, đường cao CH = 2cm..

Hỏi và đáp