Bộ đề kiểm tra chương 3. hay tuyệt – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Bộ đề kiểm tra chương 3. hay tuyệt, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra 1 tiết chương III
Môn: Hình học 8

Đề số 1
Trắc nghiệm: 2 điểm
Câu 1 (2 điểm): Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?
Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau
Tỉ số chu vi của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng
Hai tam giác cân luôn đồng dạng với nhau
Nếu ABC A’B’C’ theo tỉ số k thì A’B’C’ ABC theo tỉ số -k
Tự luận: 8 điểm
Câu 2 (2 điểm): Cho tam giác ABC, AD là phân giác của góc A (D BC). Biết AB = 5cm, AC = 8,5cm, BD = 3 cm. Tính độ dài đoạn thẳng CD.
Câu 3 (6 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.
Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng và giải thích tại sao?
Cho AB = 3 cm, AC = 4 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng: BC, BH, AH, CH
đáp án đề số 1

Trắc nghiệm: 2 điểm
Câu 1 (2 điểm): Mỗi ý đúng được 0.5 điểm
1. Đúng ; 2. Đúng ; 3. Sai ; 4. Sai
Tự luận: 8 điểm
Câu 2 (2 điểm):
ABC có AD là phân giác của Â(DBC) (gt) nên áp dụng tính chất đường phân giác của tam giác, có: (0.75 điểm)
Thay số, suy ra(1 điểm)
Vậy DC = 5,1 cm (0.25 điểm)
Câu 3 (6 điểm):
a.Xét HBA và ABC có:
AHB = BAC (= 900)
B chung
Suy ra HBA ABC (g.g) (1 điểm.)
Chứng minh tương tự, được: ABC ∽ HAC(g.g) (1 điểm).
Chứng minh được HBA HAC (TC bắc cầu) (1 điểm).
b. ABC có Â = 900 nên áp dụng định lý Pytago ta có: (0.75 điểm)
HBA ∽ ABC (cm trên) =>.Thay số: (0.5 điểm) . Suy ra: (0.5 điểm)
(0.5 điểm)
HC = BC – HB = 5 – = (0.5 điểm)
Vậy BC = 5 cm; HB = cm ; HA = cm ; HC = cm (0.25 điểm)
Kiểm tra 1 tiết chương III
Môn: Hình học 8

đề số 2
Trắc nghiệm: 2 điểm
Câu 1 (2 điểm): Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?
Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau
Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng
Hai tam giác đều luôn đồng dạng với nhau
Nếu ABC và A’B’C’ có thì ABC ∽ A’B’C’ theo tỉ số k
Tự luận: 8 điểm
Câu 2 (2 điểm): Cho tam giác ABC có AB = 4cm, AC = 5cm. Trên AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm. Kẻ MN // BC (N AC ). Tính độ dài đoạn thẳng AN.
Câu 3 (6 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AK.
a. Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng và giải thích tại sao?
b. Cho AB = 6 cm, AC = 8 cm. Tính độ dài các

Hỏi và đáp