BỘ ĐỀ HSG TOÁN 9 THAM KHẢO – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về BỘ ĐỀ HSG TOÁN 9 THAM KHẢO, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1 A=
a) Rút gọn A b) Tính A biết x= c)Tìm xZ để AZ
d) Tìm GTNN của A e)Tìm x để A=1/3
g) So sánh A với 1 h) Tìm x để A >1/2
Bài 2 B= :
a)Rút gọn B b)Tìm x để B=2/5 c)Tính B biết x= 12-6
d) Tìm GTNN và GTLN củaB e) So sánh B với 1/2 g) Tìm x để B >
Bài 3 C=
a)Rút gọn C= b)Tìm GTNN của C’ với C’= c)Tính C với x= d)Tìm x để C>0
e)Tìm xđể C’ g)Tìm x để C= 5
Bài 4 E=
a)Rút gọn E= b)Tìm x để E > 1
c)Tìm GTNN của E với x >1 d)Tìm x để E
e)Tính E tại g)Tìm x để E = 9/2
Bài 5 G=
a)Rút gọn G =
b)Tìm GTNN của G với x>0 c)Tính G tại x = 17- 4 d)Tìm x để G = 9/8 Bài 6 K= a)Rút gọn K= b)Tìm x để K1 d)Tính S tại a=1/2 e)Tìm a để S
Bài 12 Y= a)Rút gọn Y=
b)Tìm x để Y=x c)Tìm xZ để Y Z d)Tìm GTLN của Y
Bài 13 P = a) Rút gọn P=
c)Tìm xđể P d)Tìm GTNN của P e) Tính P tại x=6-2
Bài 14 P = a) Rút gọn P=
b) Tìm GTNN của P c) Tính P tại x = 12+ 6
Bài 15 P = a) Rút gọn P= b) tìm GTLN , GTNN của P c) Tìm x để P =2 d) Tính P tại x= 3-2 e ) Tìm x để P >0

Hỏi và đáp