bộ 50 đề thi hk I toán 7 cực hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về bộ 50 đề thi hk I toán 7 cực hay, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG I
ĐẠI SỐ – LỚP 7
I. TRẮC NGHIỆM.
Câu 1. Kết quả làm tròn số 0,919 đến chữ số thập phân thứ hai là:
A. 0,91 ; B. 0,9 ; C. 0, 99 ; D. 0,92
Câu 2. bằng:
A. ; B. ; C. ; D.
Câu 3. Kết quả của phép tính bằng :
A. 1 B. -1 C. – 10 D. – 0,1
Câu 4. Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?
A. B. C. D.
Câu 5. Cách viết nào sau đây biểu diễn cho số hữu tỉ?
A. B. C. D.
Câu 6. bằng:
A. 25 ; B. – 25 ; C. 5 và – 5 ; D. 5
II. TỰ LUẬN.
Bài 1. Tính giá trị của các biểu thức sau:
9,48 – 3,42 ;
(-0,25): ;

0,(123) +
Bài 2. Tìm x, biết:
3:x = 6:5

Bài 3. Tìm hai số. Biết tỉ số của hai số đó là và tổng của hai số đó bằng 12.
I. TRẮC NGHIỆM.

1
2
3
4
5
6

D
A
B
B
C
D

II. TỰ LUẬN.

HƯỚNG DẪN GIẢI

BÀI
NỘI DUNG

1
a)

b)
(-0,25):= -:= .

c)
= .

d)
0,(123) + = + = 1.

2
a)
3:x = 6:5 .

b)
.
Vậy: hoặc

3

Gọi x, y lần lượt là hai số cần tìm
Theo bài: và x + y = 12.
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
.
Suy ra: x = 3; y = 9.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 1 TOÁN 7
ĐỀ 1
Bài 1: ( 1,0 điểm) Thực hiện phép tính .
a) ()2 . . 92 b) 1+ – + 0,5 +
Bài 2: ( 1,5điểm ) Biết chu vi của một thửa đất hình tứ giác là 57 m, các cạnh tỉ lệ với các số 3; 4 ; 5 ; 7. Tính độ dài mỗi cạnh.
Bài 3: ( 1,0 điểm ) Vẽ đồ thị của hàm số .
Bài 4: ( 3,5điểm ) Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ax lấy điểm C, trên tia By lấy điểm D sao cho AC = BD.
a) Chứng minh: AD = BC.
b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh: EAC = EBD.
c) Chứng minh: OE là phân giác của góc xOy.

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
ĐỀ 2
Câu 1 (2,5 điểm) : Tính giá trị các biểu thức sau :
a) b)
c) + (2 . 3)4 : 34 d)
e)
Câu 2 (2,5 điểm) :
Tìm x, biết : 1,6 – = 0
Tìm các số x, y, z, biết rằng : và x + 2y – 3z = -20
Tìm các số a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, biết :
= và a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 + a9 = 90
Câu 3 (1,5 điểm) : Vẽ đồ thị hàm số y = 3x.

Câu 4 (1,5 điểm) :
Hai góc đối đỉnh là gì ?
Phát biểu và ghi giả thiết, kết luận cho định lí được diễn tả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.