Bộ 4 mã đề thi thử, có đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Bộ 4 mã đề thi thử, có đáp án, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD-ĐT THẠCH HÀ ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT
TRƯỜNG THCS HƯƠNG-ĐIỀN NĂM HỌC 2012- 2013
Môn Toán lớp 9
Thời gian làm bài 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Bài 1: 1. Thực hiện phép tính: A =
2.Giải hệ phương trình:
3.Cho Parabol (P): y = ax2 (a0)
a) Tìm a biết đồ thị hàm số (P) đi qua điểm A(1; 2).
b) Tìm điều kiện của a để đường thẳng (d): y = 2x – 1 cắt đồ thị hàm số (P) tại
hai điểm phân biệt
Bài 2: Cho biểu thức: A = ( a>0, a1 )
a) Rút gọn A và tính giá trị của A khi a = 3 –
b) Tìm a để A< 0.

Bài 3: Hai kho thóc chứa tất cả 600 tấn thóc. Nếu chuyển từ kho thứ nhất sang kho thứ hai 80 tấn thóc thì khi đó số thóc ở kho thứ hai sẽ gấp đôi số thóc ở kho thứ nhất. Hỏi lúc đầu mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc.

Bài 4: ChoABC vuông tại A, M là một điểm thuộc cạnh AC (M khác A và C). Đường tròn đường kính MC cắt BC tại N và cắt tia BM tại I. Chứng minh rằng:
a) Các tứ giác ABNM và ABCI là các tứ giác nội tiếp.
b) NM là tia phân giác của góc ANI
c) (BM.BI -AB2) + (CM.CA – AC2) = 0.

Bài 5: Cho hai số thực x, y thoả mãn :
Tính giá trị của biểu thức :

…………………………………Hết …………………………………

Họ tên thí sinh:………………………………………………SBD…………….

PHÒNG GD-ĐT THẠCH HÀ ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT
TRƯỜNG THCS HƯƠNG-ĐIỀN NĂM HỌC 2012- 2013
Môn Toán lớp 9
Thời gian làm bài 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Bài 1: 1) Thực hiện phép tính: B =
2) Giải hệ phương trình:
3) Cho Parabol (P): y = ax2 (a0)
a) Tìm a biết đồ thị hàm số (P) đi qua điểm B(2;8).
b) Tìm điều kiện của a để đường thẳng (d): y = 4x – 4 cắt đồ thị hàm số (P)
tại hai điểm phân biệt
Bài 2: Cho biểu thức: B = ( b >0, b1)
a) Rút gọn B và tính giá trị của B khi b = 3 +
b) Tìm b để B > 0.
Bài 3: Hai kho thóc chứa tất cả 480 tấn thóc. Nếu chuyển từ kho thứ nhất sang kho thứ hai 20 tấn thóc thì khi đó số thóc ở kho thứ hai sẽ gấp ba số thóc ở kho thứ nhất. Hỏi lúc đầu mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc.

Bài 4: ChoMNP vuông tại M, E là một điểm thuộc cạnh MP (E khác M và P).Đường tròn đường kính EP cắt NP tại F và cắt tia NE tại K. Chứng minh rằng:
a) Các tứ giác MNFE và MNPK là các tứ giác nội tiếp.
b) FE là tia phân giác của góc MFK
c) (NE.NK – MN2) + (PE.PM – MP2) = 0
Bài 5: Cho hai số thực x, y thoả mãn :
Tính giá trị của biểu thức :

…………………………………Hết …………………………………

Họ tên thí sinh:………………………………………………SBD…………….

PHÒNG GD-ĐT THẠCH HÀ ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT
TRƯỜNG THCS HƯƠNG-ĐIỀN NĂM HỌC 2012- 2013
Môn Toán lớp 9
Thời gian làm bài 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Bài 1: 1. Thực hiện phép tính: C =
2.Giải hệ phương trình:
3.Cho Parabol (P): y = ax2 (a0)
a) Tìm a biết đồ thị hàm số (P) đi qua điểm A(3;18).
b) Tìm điều kiện của a để đường thẳng (d): y = 2x – 1 cắt đồ thị hàm số (P)
tại hai điểm phân biệt
Bài 2: Cho biểu thức: C = (c >0, c1)
a) Rút gọn C và tính giá trị của C khi c = 3 –
b) Tìm c để C< 0.

Bài 3:

Hỏi và đáp