bo 3 de thi giua hk1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về bo 3 de thi giua hk1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
TRƯỜNG THPT HỒ THỊ KỶ MÔN: TOÁN 6 – THỜI GIAN: 90 PHÚT
ĐỀ 2

NĂM HỌC: 2013 – 2014

Câu 1: (2 điểm)
Thế nào là hợp số ? Thế nào là số nguyên tố?
Thay chữ số nào vào * để
5* là hợp số
7* là hợp số
2* là số nguyên tố
1* là số nguyên tố
Câu 2: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính
204 – 84 : 12
56 : 53 + 23 . 22
157 – 168 :[72 –(23 + 75 : 52)+ 20130]
Câu 3: (2 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:
219 – 7 (x + 1) = 100
(3x -6) . 3 = 34
Câu 4: (0,5 điểm) Áp dụng tính chất chia hết, xét xem:
12 + 59 + 55 + 9 có chia hết cho 9 không?
595 – 124 -22 có chia hết cho 2 không?
Câu 5: (2 điểm) Đố: Điền các số 25, 18, 22, 33 vào chỗ trống và giải bài toán sau:
Lúc … giờ, người ta thắp một ngọn nến có chiều cao … cm. Đến … giờ cùng ngày, ngọn nến chỉ còn cao … cm. Trong một giờ, chiều cao của ngọn nến giảm bao nhiêu xentimét ?
Đọc thêm
Toán lớp 6 Đố vui

Câu 6: (2 điểm) Trên tia Ax, vẽ hai điểm B và C sao cho AB = 9cm, Ac = 3cm
Tính độ dài đoạn thẳng BC
Lấy điểm D là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính DC và AD
Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng nào? Vì sao?
—————Hết—————

Hỏi và đáp