bien ban ho so – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về bien ban ho so, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD ĐT Quế Võ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Bồng Lai Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
TỔ : KHTN
========(=========

BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN

Biên bản lập lúc 4 giờ 30 phút,ngày 29 tháng 09 năm 2012.
Tại trường THCS Bồng Lai
Giáo viên được kiểm tra : ………………………………………….
STT
TÊN HỒ SƠ
SỐ LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
XẾP LOẠI

01
Giáo án

02
Sổ dự giờ

03
Sổ chủ nhiệm

04
Sổ hội họp

05
Sổ tích luỹ chuyên môn

06
Phiếu điểm cá nhân

II.ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CHUNG:
1.Đánh giá:
a.Ưu điểm:Có đầy đủ giáo án bộ môn được phân công giảng dạy.Soạn giảng đầy đủ,kịp phân phối chương trình.Dự họp ghi chép đầy đủ nội dung các cuộc họp.
b.Tồn tại : Tích luỹ chuyên môn còn ít,.
2.Xếp loại : Tốt

Người được kiểm tra Tổ trưởng

Phòng GD ĐT KrôngPăk CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Minh Khai Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
TỔ : HOÁ SINH ========(=========
========(=======

BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN

Biên bản lập lúc 13giờ 30phút,ngày 04 tháng 12 năm 2010.
Tại trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai
Giáo viên được kiểm tra:Phan Thị Lưu
I.KIỂM TRA THỰC TẾ:
STT
TÊN HỒ SƠ
SỐ LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
XẾP LOẠI

01
Giáo án

A

02
Sổ dự giờ

A

03
Sổ chủ nhiệm

A

04
Sổ hội họp

A

05
Sổ tích luỹ chuyên môn

A

06
Sổ điểm cá nhân

A

II.ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CHUNG:
1.Đánh giá:
a.Ưu điểm:
b.Tồn tại:
2.Xếp loại:
Người được kiểm tra Tổ trưởng

Phòng GD ĐT KrôngPăk CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Minh Khai Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
TỔ : HOÁ SINH ========(=========
========(=======

BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN
(Kiểm tra đột xuất)
Biên bản lập lúc 8giờ 30phút,ngày 21 tháng 01 năm 2010.
Tại trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai
Giáo viên được kiểm tra:Trần Thị Tố Trinh
I.KIỂM TRA THỰC TẾ:

STT
TÊN HỒ SƠ
SỐ LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
XẾP LOẠI

01
Giáo án
Ngoài giờ lên lớp
Sinh học 8
Soạn đầy đủ các chủ đề,chủ điểm các tháng.
Soạn giảng đầy đủ,kịp PPCT
A+

02
Sổ dự giờ
1 Quyển
Tháng 12: 2tiết
Tháng 1 đến ngày 21.01 dự được 2tiết
A

03
Sổ chủ nhiệm
1 Quyển
Bổ sung số liệu theo dõi số lượng học sinh hàng tháng
A

04
Sổ hội họp
1 Quyển
Ghi chép các cuộc họp hội đồng đầy đủ.Thiếu họp tổ sơ kết kỳ I
A

05
Sổ tích luỹ chuyên môn
1 Quyển
Có bổ sung thông tin,tuy nhiên còn ít
A

06
Sổ điểm cá nhân
7phiếu
Có điểm 1 số HS.Cần tăng cường thêm.
A

II.ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CHUNG:
1.Đánh giá:
a.Ưu điểm: – Có đầy đủ giáo án bộ môn phân công giảng dạy.Giáo án soạn tay công phu chi tiết kịp thởi theo PPCT.
b.Tồn tại: Dự giờ còn ít,cần tìm hiểu và bổ sung nhiều thông tin tích luỹ chuyên môn.Cần cập nhật thông tin theo dõi HS hàng tháng.
2.Xếp loại: Tốt

Người được kiểm tra Tổ trưởng

Phòng GD ĐT KrôngPăk CỘNG

Hỏi và đáp