bat 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về bat 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP CHƯƠNG I
HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
I.- LÝ THUYẾT:
1. Các hệ thức về cạnh và đường cao lượng trong tam giác vuông
Cho tam giác ABC vuông tại A (h.vẽ)
Khi đó ta có
1) b2 = ab/ ; c2 = ac/ => a2 = b2 + c2
2) h2 = b/c/
3) bc = ah
4)

2. Định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn

sin( =
Cạnh đối
cos( =
Cạnh kề

Cạnh huyền

Cạnh huyền

tg( =
Cạnh đối
cotg( =
Cạnh kề

Cạnh kề

Cạnh đối

3. Những tính chất của các tỉ số lượng giác
* Cho hai góc ( và ( phụ nhau. Khi đó
sin( = cos( tg( = cotg(
cos( = sin( cotg( = tg(
* Cho góc nhọn (. Ta có: 0< sin(

Hỏi và đáp