BÁO CÁO PHỔ CẬP – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về BÁO CÁO PHỔ CẬP, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH TRỊ

BÁO CÁO
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU
PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
Giai đoạn 2001 – 2009

Bình Trị, tháng 10/2009

UBND XÃ CỬA DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO PCGD. THCS Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : ………. / BC- BCĐ
Cửa Dương, ngày 02 tháng 06 năm 2010

BÁO CÁO
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU
PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
Giai đoạn 2001-2010

Phần thứ nhất
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
CÁC MỤC TIÊU PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

I/ Đặc điểm tình hình:
Cửa Dương là một xã nằm ở khu vực phía Tây Bắc của huyện đảo, Bắc giáp xã Bãi Thơm, xã Cửa Cạn, Tây giáp biển, Đông giáp xã Hàm Ninh và Nam giáp Thị Trấn Dương Đông
Địa bàn xã rộng, dân cư thưa thớt phân bố không đều, tổng diện tích tự nhiên có 18 630 ha, dân số có 1663 hộ với 7023 nhân khẩu. Đại đa số là người kinh, số ít là người Hoa và dân tộc khác. Toàn xã có 8 ấp và 58 tổ nhân dân tự quản
Là xã nông nghiệp nông thôn có hoàn cảnh lịch sử đặc biệt trong chiến tranh là vùng căn cứ Cách Mạng, được nhà nước tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho quân và dân trong xã năm 1994.
Tại địa phương trong Các năm qua việc thực hiện nghị quyết Trung Ương 2 khoá VIII về phát triển giáo dục đào tạo đã có Các chuyển biến tiến bộ, tuy nhiên công việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng còn thấp đặc biệt là đối với các cơ sở trường học. Do vậy tốc độ phát triển của công tác Giáo dục còn hạn chế, mặc dù Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã cố gắng khắc phục với nhiều biện pháp tích cực.
Với Những đặc điểm về vị trí địa lý, dân số và thực trạng phát triển kinh tế xã hội, giáo dục như trên, đơn vị xã Cửa Dương thực hiện công tác PC. GD THCS trong Những điều kiện thuận lợi và khó khăn như sau:
1/ Thuận lợi :
UBND xã Cửa Dương đưa nhiệm vụ PCGD THCS vào phát triển kinh tế xã hội hàng năm, luôn quan tâm hổ trợ đến Các đối tượng nghèo hiếu học.
Ban chỉ đạo PCGD THCS xã kịp thời được cũng cố và kiện toàn, bổ sung các thành viên trong BCĐ, có xây dựng qui chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên hàng năm có đề ra kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ.
Ngành giáo dục luôn thể hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng và Ban Chỉ Đạo, trong việc lập kế hoạch thực hiện hàng năm, phối hợp cùng ban vận động ở các ấp vận động đối tượng ra lớp, mở các lớp PC.THCS ban đêm, phân công điều động giáo viên giảng dạy. Góp phần quan trọng cùng địa phương trong việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Các ban ngành đoàn thể địa phương hiểu được ví trí, vai trò trong công tác phổ cập giáo dục, đa số người dân đồng tình với chủ trương phổ cập giáo dục.
2/ Khó khăn
Đời sống người dân địa phương chủ yếu là sống bằng nghề trồng tiêu, do giá cả hạt tiêu xuống thấp ( trong thời gian qua ), nên người dân gặp nhiều khó khăn ,con em phải đi làm thuê kiếm sống, vì vậy việc huy động, vận động học viên ra lớp còn gặp rất nhiều khó khăn bất cập. Địa phương chưa tìm ra được Mọi biện pháp xử lý hành chính đối với Những đối tượng cương quyết không chịu ra lớp.
Còn một bộ phận người dân chưa nhận thức được giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Không quan tâm đến việc học tập của con em, không chịu cho con em ra học đúng độ tuổi, còn trông chờ ỉ lại vào sự hổ trợ vật chất của nhà nước.
Còn một số ít thành viên trong Ban Chỉ Đạo hoạt động chưa đồng bộ.
Kinh phí hổ trợ dành cho công tác phổ cập còn quá ít chưa được thỏa đáng.
II. Công tác chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
1. Các loại chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo:
Có Nghị quyết số 03-NQ/ TU ngày 23 / 11 / 2001 của Tỉnh Uy Kiên Giang về thực hiện PCGD THCS. Chỉ thị số 07 / 2004 / CT- UB ngày 5 / 4 / 2004 của UBND Tỉnh Kiên Giang về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác PCGD THCS từ nay đến năm 2008.
-Sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy thể hiện qua chỉ thị số 06-CT/HU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.