Bao cao gap HS bao luc_vi pham phap luat – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Bao cao gap HS bao luc_vi pham phap luat, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐƠN VỊ……………………………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VI PHẠM PHÁP LUẬT, BẠO LỰC TRONG HỌC SINH
(kèm theo công văn số: …………/SGD&ĐT – VP. Ngày 13 tháng 4 năm 2010)

THỨ TỰ
Diễn biến vụ việc
(Tính từ ngày 01/9/2009 đến nay)
Hình thức kỷ luật đã áp dụng
Ghi chú

Phê bình
Khiển trách
Cảnh cáo
Buộc thôi học có thời hạn

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Hỏi và đáp