báo cao 5 năm THTT HSTC – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về báo cao 5 năm THTT HSTC, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

gd & đt đồng hỷ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Trường THCS Vân hán Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/BCTT – THCS
Văn Hán, ngày 15 tháng 1 năm 2014

Báo cáo thành tích
5 năm thực hiện phong trào thi đua
“xây dựng trường học thân thiện Học sinh tích cực”
Căn cứ vào công văn số 713/PGD&ĐT, ngày 18 tháng 11 năm 2012 cuả PGD & ĐT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”;
Căn cứ vào công văn số 63/PGD& ĐT Đồng Hỷ, ngày 17/01/2013 về việc tổ chức kiểm tra đánh giá, trao đổi kinh nghiệm trong phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, năm học 2012- 2013;
Căn cứ vào kế hoạch và kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” trong giai đoạn 2008-2013 trường THCS Vân Hán đã đạt được Các thành tích như sau:
I. Những thuận lợi, khó khăn :
* Thuận lợi :
Có kế hoạch chỉ đạo của các cấp lãnh đạo.
Có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ của các cấp chính quyền địa phương.
Được sự quan tâm, đầu tư của chính phủ và tổ chức về xây dựng cơ sở vật chất, kiên cố hóa trường học.
Sự chỉ đạo và đầu tư của các cấp xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.
Sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của các cá nhân và tập thể trong nhà trường về phấn đấu, xây dựng ngôi trường.
Sự cung tay góp sức của các cấp các ngành, các cá nhân và tổ chức trong công tác xã hội hóa giáo dục.
Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai phong trào thi đua : “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” một cách khoa học, sát với thực tế trong 5 năm qua.
* Khó khăn:
Nhà trường thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong giai đoạn khởi đầu hết sức khó khăn:
– Về cơ sở vật chất chưa được xây dựng; hệ thống phòng lớp học, sân chơi, bãi tập xuống cấp nghiêm trọng, thiếu về số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu học tập và hoạt động.
– Điều kiện địa phương kinh tế khó khăn, trình độ độ dân trí thấp, sự quan tâm đầu tư cho con em học tập còn nhiều hạn chế.
– Công tác xã hội hóa giáo dục còn nhiều khó khăn, hạn chế.
– Trường đã đạt chuẩn quốc gia năm 2012, nhưng vẫn còn thiếu trang thiết bị bên trong của các phòng học bộ môn (như số máy tính còn ít, mạng dây chưa có).
II. Kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013.
1. Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn:
1.1 Bảo đảm trường an toàn, sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế hợp lứa tuổi học sinh.
Sau quá trình vận động kêu gọi, đệ trình, hợp tác tranh thủ sự

Hỏi và đáp