Bạn Ping Can Fly tham khảo cách giải này – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Bạn Ping Can Fly tham khảo cách giải này, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 3.
Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Lấy D và E trên AC và AB sao cho AD = AE. Các đường vuông góc với EC kẻ từ A và D cắt đường BC tại K và L.Cmr: BK = KL.
(Đề của bạn đọc là KB = EL Sai)
LG:
Gọi H là giao điểm của LD với BA.
Gọi I là giao điểm của LD với CE
Tứ giác AEID nội tiếp đường tròn nên
Góc AID = góc AED = 450
( vì tam giác AED vuông cân tại A)
Tứ giác AICH nội tiếp đường tròn nên:
Góc ACH = góc AIH = góc AID.
Từ (1) và (2) ta có góc ACH = 450
Do đó tam giác ACH vuông cân tại A.
Suy ra AB = AC = AH.
Tam giác BLH có AK //LH và A là trung điểm của BH. Nên K là trung điểm của BL.

Hỏi và đáp