*baitap+da HSG toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về *baitap+da HSG toan 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP ĐẠI SỐ 7 ( ĐỢT 1 NĂM 09-10)
Bài 1: Thực hiện phép tính:
1.1)
1.2/
1.3/ 1.4/
1.5/
1.6/ ( 1 + 2 + 3 + … + 90 ) ( 12 . 34 – 6 . 68 ) :
1.7/
Bài 2: Tìm x biết:
a/ b/

c) d)
Bài 3: Tìm tất cả các số nguyên a biết
Bài 4: a/ Tìm phân số có tử là 7 biết nó lớn hơn và nhỏ hơn
b/ Chứng minh rằng : Với mọi số nguyên dương n thì :
chia hết cho 10
Bài 5: a/ Tìm các giá trị của x và y thoả mãn:
b/ Tìm các số a, b sao cho là bình phương của số tự nhiên.
Bài 6: Cho A = 2-5+8-11+14-1798-101
a, Viết dạng tổng quát dạng thứ n của A
b, Tính A
Chú ý: -Trình bày bài rõ ràng , sạch đẹp ,suy luận logic.
-Làm bài ra vở riêng, làm xong bài thì nộp cho thày giáo ( đề+bài làm). ( nộp trong tuần sau )
-Nên có 2 cuốn sách tự làm ở nhà theo chương trình học : 1/ Nâng cao và phát triển .
2/ Nâng cao và chuyên đề.
ĐÁP ÁN BÀI TẬP ĐẠI SỐ 7 ( ĐỢT 1 NĂM 09-10)
Bài 1 Thực hiện phép tính:

1.1

1.2/ = = = =
=
1.3/ Thực hiện theo từng bước đúng kết quả -2 cho điểm tối đa
1.4/ Thực hiện theo từng bước đúng kết quả 14,4 cho điểm tối đa

= 1
1.6/ Ta có: 12.34 – 6 . 68 = 0. Do đó giá trị của biểu thức bằng 0.
1.7/ Số bị chia = 4/11; Số chia = 1/11 ; Kết quả = 4

Bài 2: Tìm x biết:

a)
b) (2 điểm)

c) hoặc
* Với hay *Với hay
d)

Câu 3: Tìm tất cả các số nguyên a biết
0 =>= 0; 1; 2; 3 ; 4
* = 0 =>a = 0 * = 1 => a = 1 hoặc a = – 1
* = 2 =>a = 2 hoặc a = – 2 * = 3 => a = 3 hoặc a = – 3
* = 4 =>a = 4 hoặc a = – 4
Câu 4: a/Tìm phân số có tử là 7 biết nó lớn hơn và nhỏ hơn
b/ =
=== 10( 3n -2n)
Vậy 10 với mọi n là số nguyên dương.

Gọi mẫu phân số cần tìm là x. Ta có:
=>=> -77 < 9x 9x = -72
=>x = 8
Vậy phân số cần tìm là
Bài 5:
a/ Vì (2x-27(2007 ≥ 0 (x và (3y+10)2008 ≥ 0 (y

( (2x-27(2007 = 0 và (3y+10)2008 = 0

x = 27/2 và y = -10/3
b/ Vì 0099 và a,b ( N

( 200700 ≤ ≤ 200799

( 4472 < < 4492

( = 4482 ( a = 0; b= 4
Bài 6:
a/Số hạng thứ nhất là (-1)1+1(3.1-1)
Số hạng thứ hai là (-1)2+1(3.2-1) …
Dạng tổng quát của số hạng thứ n là: (-1)n+1(3n-1)
b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.