BAITAP H9 CUOINAM DOT 1(co HD) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về BAITAP H9 CUOINAM DOT 1(co HD), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP HÌNH HỌC 9 CUỐI NĂM đợt 1

Cho (O,R) đk AB, dây cung AC, tiếp tuyến Ax. Tia phân giác góc xAC cắt (O) & BC tại E & M ,
BE cắt AC & Ax tại H & F. CMR:
Tứ giác MEHC nội tiếp
Tam giác ABM cân
Tứ giác AFMH là hình thoi
Biết góc xAC = 600 , tính S(AFMH) theo R.
HD : Tamgiác AFB là nửa Tamgiác đều (AB=AF (AF=2R
Tamgiác AFH là Tamgiác đều (FAH=600 ,AF=AH) ( S(AFH)= R2.
S(AFMH)=2S(AFH)= 2 R2.
Cho nửa (O) đk AB, M thuộc nửa (O). BM cắt tiếp tuyến ở A tại I, tia phân giác góc IAM cắt cung AM và đoạn MI tại E và F, BE cắt AM và AI tại K, H. CM rằng:
KF ( AB
ABF cân
AHFK là hình thoi
Vị trí M để AKFI nội tiếp
HD: AKFI là h/thang, giả sử AKFI n/ tiếp ( AKFI là h/thang cân
(bắt cầu) ( AMB cân (AM = MB (
( M là trung điểm cung AB
Cho nửa (O,R) đường kính AB & tiếp tuyến Ax, trên Ax lấy AM =2R, kẻ tiếp tuyến MC với (O), kẻ CE vuông góc AM, OM cắt AC & CE tại I,H. Gọi K là giao điểm IE & AB. CMR:
Tam giác AMC cân &OM//BC
ME.MA=MH.MI
Tứ giác AHCO là hình thoi
AECK là hcn
Tính S(AHCO) theo R
Cho nửa (O,R) đường kính AB & tiếp tuyến Ax. Lấy C thuộc (O), tia phân giác góc CAB
Cắt BC , (O),Bx tại D, E, M. Gọi I là giao điểm BE & AC. CMR:
ID vuông góc BC
AB = AI c.
Tứ giác BDIM là hình thoi
DC.BC ≤ R2
Biết góc CAB = 600 ,so sánh diện tích AIB & BDIM
HD: d. CDI~ CAB(DC.BC=CA.CI , (CA – CI)2 ≥0,AB=AI=2R
AIB đều (S(AIB)= R2 , BI=AB=2R, AMB là nửa t/g đều(AB=BM.
(BM=AB: =2R/3, MA=2MB=4R/3, ME=MB2:AM=R/3
(MD=2 R/3, (S(BDIM)=BI.MD:2=2R2/3
(2S(AIB)=3S(BDIM)
Cho (O,R) đường kính AB, dây cung AC

Hỏi và đáp