bai toan ve nghiem nguyen – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về bai toan ve nghiem nguyen, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Toán 8: Dạng toán về nghiệm nguyên

Bài 1 Tìm số nguyên n sao cho n + 4 chia hết cho n + 1.
Bài 2: Tìm n Z để là số nguyên.
Bài 3: Tìm số nguyên n, sao cho 3n + 4 chia hết cho n +1
Bài 4: Tìm x nguyên để M= có giá trị nguyên.
Bài 5: Với giá trị nào của x thì giá trị của biểu thức sau là số nguyên
Bài 6:Tìm giá trị của t để phương trình có nghiệm là số dương:
Bài 7:Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức sau nhận giá trị nguyên
Bài 8:Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình: x2-3x + 9 = -xy+2y
Bài 9: Tìm số tự nhiên n để n4 + 4 là số nguyên tố.
Bài 10: Cho P Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.
Bài 11. Tìm các nghiệm nguyên của phương trình:
(Pt và bài toán với nghiệm nguyên – NXB giáo dục)
Bài 12: Tìm nghiệm nguyên của phương trình : x6 + 3×3 + 1 = y4 
Bài 13: Tìm các số nguyên x và y sao cho x3+x2+x+1=y3
(PT và bài toán với nghiệm nguyên: TG Vũ Hữu Bình)
Bài 14: Tìm các số nguyên nghiệm đúng phương trình sau:(x2 + 1) (x2 + y2) = 4x2y.
Bài 15: Tuyển tạp các bài toán chọn lọc)
Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình:
Bài 16: Tìm tất cả các số nguyên dương thỏa mãn điều kiện:
a) b)

Hỏi và đáp