Bài toán số dư qui vền BCNN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Bài toán số dư qui vền BCNN, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài tập số dư qui về BSCNN
I./ Bài tập mẫu
Đề : Tìm Số TN nhỏ nhất đáp ứng điều kiện : Số đó chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2, chia cho 4 dư 3, chia cho 5 dư 4, chia cho 6 dư 5, chia cho 7 dư 6, chia cho 8 dư 7, chia cho 9 dư 8, chia cho 10 dư 9,
Bài giải
Đặt số cần tim là x : Ta thấy
x chia cho 2 dư 1 ( x+1 chia hết cho 2
x chia cho 3 dư 2 ( x+1 chia hết cho 3
x chia cho 4 dư 3 ( x+1 chia hết cho 4
………………………………………………….
x chia cho 10 dư 9 ( x+1 chia hết cho 10

Chứng tỏ x+1 la bội số chung nhỏ nhất của 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Mà BCNN(1,2,…,10 ) = 2³.3². 5.7 = 2520
( x+1 = 2520
( x = 2519 vậy số đó là 2519

II./ Bài tổng quát

Nếu số tự nhiên chia cho dư ( )
( với =2. 3. 4. 5… n và X > n > m ( 1)
Gọi BCNN của 2,3,4,5,….n là B thì

III./ Bài thực hành

Cô giáo có 1 túi kẹo, Cô định thưởng đều cho 5 học sình giỏi nhất trong tuần, Nếu chia thưởng 2 cái/1lần /1 người thì vừa hết; Nếu chia thưởng 3 cái/1lần /1 người thì thừa 1; Nếu chia thưởng 4 cái/1lần /1 người thì thừa 2 cái. Hỏi Cô giáo có bao nhiêu cáí kẹo và nếu chia theo phương án đầu tiên thì chia được bao nhiêu lần ?

(Chú ý : Đề cho là thưởng đều cho 5 học sình giỏi nhất)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.