Bài toán phân số nghịch đảo – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Bài toán phân số nghịch đảo, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Toán về phân số nghịch đảo

I .- Giới thiệu: Gặp các bài toán có dạng phân số là số nghịch đảo 1, 2 hoăc 3 lần như dạng biểu thức bên:
HS thường rất lúng túng. Giới thệu vài bài toán tương tự để
Các bạn đọc tham khảo, rèn luyện cách giải

II.- Bài mẫu :
* Đề : Tìm các số a, b, c , d N , biết :

(*( =

*Giải : Vận dụng tính chất nghịch đảo của số nghịch đảo chính bằng số ban đầu
Nếu số ban đầu = và số nghịch đảo của nó là thì

Ta có Thay vào (*( a = 1
Tiếp tục tương tự lấy nghịch đảo của ta có b = 2
Tiếp tục tương tự lấy nghịch đảo của ta có Thay vào (*(
có a = 3 Và d = 4
Vậy có kết quả a= 3; b = 2; c = 1; d = 4 (Đáp số)

*Kiểm tra kết quả : Thay giá trị a, b, c, d vào (*( Đẳng thức nghiệm đúng

=
III.- Bài Thực hành
1./ Đề
Bài 1: Tìm x ,y biết :

Bài 2: Tìm giá trị của x biết.

2./. Hướng dẫn hoặc ĐS
B1 . ĐS là x = 7 ; y = 6 ( giải tương tự bài mẫu )

B2: Nếu có máy tính bấm tay fx có thể tính nhanh. Song không có máy tính vẫn giải được bằng cách tính ngược từ dưới lên; theo qui tác tính chất nghịch đảo của số nghịch đảo
ĐS
x = –2,57961

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.