bài thi chọn HSG 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về bài thi chọn HSG 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN 7
1.Cho đa thức P(x) thỏa mãn: x.P(x + 2) = (x2 – 9) P(x)
a) Chứng minh rằng đa thức P(x) có ít nhất ba nghiệm
b) Cho đa thức P(x)= ax3 +bx2 + cx +d với P(0) và P(1) là số lẻ.
Chứng minh rằng P(x) không thể có nghiệm là số nguyên.

2. tìm một số biết rằng ba lần bình phương của nó đúng bằng hai lần lập phương của số đó.

3. Cho biểu thức 5×2 + 7x – 4
Tính giá trị của biểu thức tại x sao cho x2 + x = 0

————————————– chúc thành công———————————–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.