BAI TAP VE KHAI NIEM HAM SO VÀ DO THI CUA HAM SO y = ax + b (rat hay) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về BAI TAP VE KHAI NIEM HAM SO VÀ DO THI CUA HAM SO y = ax + b (rat hay), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

CHỦ ĐỀ II HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
I. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số(sgk)
1/ Khái niệm (định nghĩa hàm số)
2/ Đồ thị của hàm số
3/ Hàm số đồng biến, nghịch biến
4/ Đồ thị của hàm số y = ax: Là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ
Ví dụ: Vẽ ĐTHS y = 3x
x
1

y = 3x
3

Bảng giá trị:

II.Hàm số bậc nhất
1/ ĐN: HSBN là hàm số cho bởi công thức y = ax + b ( a ≠ 0 )
2/Tính chất của hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠0)
-Đồng biến khi a > 0; nghịch biến khi a < 0.
3/ Đồ thị của hàm số bậc nhất:
Đồ thị của hàm số y = ax + b(a≠0;b ≠0) là đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b[ tức là điểm (0;b)]và song song với đường thẳng y = ax. Nếu b = 0 thì trùng với đường thẳng y = ax.
Vì đồ thị của hàm số y = ax + b(a≠0;b ≠0) là đường thẳng nên khi vẽ chỉ cần xác định hai điểm thuộc đồ thị.

III.Điểm thuộc đường – đường đi qua điểm.
Điểm A(xA; yA) thuộc đồ thị hàm số y = f(x) yA = f(xA).
Ví dụ 1: Tìm hệ số a của hàm số: y = ax +2 biết đồ thị hàm số của nó đi qua điểm A(2;4).
Giải:
Do đồ thị hàm số đi qua điểm A(2;4) nên: 4= a.2 + 2 a = 1
Ví dụ 2: Trong mặt phẳng tọa độ cho A(-2;2) và đường thẳng (d) có phương trình:
y = -2(x + 1). Đường thẳng (d) có đi qua A không?
Giải:
Thay tọa độ điểm A(-2;2) vào hàm số y = -2(x + 1). Ta có -2.(-2 + 1) = 2 2 = 2(Đ) nên điểm A thuộc vào đường thẳng (d). Vậy đường thẳng (d) đi qua A.
IV.Cách tìm giao điểm của hai đường y = f(x) và y = g(x).
Bước 1: Tìm hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình f(x) = g(x)
Bước 2: Lấy nghiệm đó thay vào 1 trong hai công thức y = f(x) hoặc y = g(x) để tìm tung độ giao điểm Tọa độ giao điểm
V.Tìm điều kiện để 3 đường thẳng đồng qui.
Bước 1: Giải hệ phương trình gồm hai đường thẳng không chứa tham số để tìm (x;y).
Bước 2: Thay (x;y) vừa tìm được vào phương trình còn lại để tìm ra tham số .

BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ.
Bàì 1: Trong hệ trục toạ độ Oxy, biết đường thẳng y = ax + 3 đi qua điểm M(-2;2). Tìm hệ số a
Bài 2:Cho hàm số y = ax + b. Tìm a, b biết đồ thị hàm số đã cho đi qua hai điểm A(-2; 5) và B(1; -4).
Bài 3:Cho hàm số y = (3-m)x + 2. Hãy tìm các giá trị của m để hàm số:
a/ Đồng biến b/ Nghịch biến
Bài 4:Cho hàm số y = (2m – 1)x + m + 2
a/ Tìm điều kiện của m để hàm số luôn nghịch biến.
b/ Tìm giá trị m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng
Bài 5: Cho hàm số : y = (2m – 1)x + m + 1 với m là tham số và m ≠. Hãy xác định m trong mỗi trờng hơp sau :
a/ Đồ thị hàm số đi qua điểm M ( -1;1 )
b/ Đồ thị hàm số cắt trục tung, trục hoành lần lượt tại A , B sao cho tam giác OAB cân.
Bài 6: Tìm m để đường thẳng y = 3x – 6 và đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục hoành
Bài 7: Cho hàm số y = ax + b.
Tìm a, b biết đồ thị của hàm số đi qua điểm (2, -1) và cắt trục hoành

Hỏi và đáp