Bài tập trắc nghiệm Toán 12 có đáp án và lời giải chi tiết – Nguyễn Văn Lực

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Luyện thi THPT, Toán 12 xin thu thập lại quý bạn đọc về Bài tập trắc nghiệm Toán 12 có đáp án và lời giải chi tiết – Nguyễn Văn Lực, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Dữ liệu gồm 553 trang tuyển tập các bài toán Giải tích và Hình học lớp 12 có đáp án và lời giải chi tiết.

1A. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
1B. Cực trị của hàm số
1C. GTLN, GTNN của hàm số
1D. Đường tiệm cận
1E. Đồ thị của hàm số
1F. Nội dung bài tương giao
1G. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
2A. Hàm số lũy thừa – hàm số mũ
2B. Hàm số lôgarit
2C. Phương trình mũ
2D. Phương trình lôgarit
2E. Bất phương trình mũ
2F. Bất phương trình lôgarit
3A. Nguyên hàm
3B. Tích phân
3C. Diện tích hình phẳng
3D. Thể tích khối tròn xoay
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
4A. Tính toán với số phức
4B. Tập hợp điểm – biểu diễn số phức
4C. Phương trình nghiệm phức
5A. Bài về khoảng cách & góc
5B. Thể tích khối chóp
5C. Thể tích khối lăng trụ
6A. Mặt nón
6B. Mặt trụ
6C. Mặt cầu
7A. Tọa độ điểm – vectơ
7B. Đường thẳng trong không gian
7C. Mặt phẳng trong không gian
7D. Mặt cầu trong không gian
7E. Khoảng cách – góc – hình chiếu
8A. Toán thực tế: ứng dụng đạo hàm
8B. Toán thực tế: lũy thừa – mũ – logarit
8C. Toán thực tế: tích phân
8D. Toán thực tế: nón – trụ – cầu
8E. Toán thực tế: tọa độ không gian

Hỏi và đáp