Bài tập trắc nghiệm tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng có lời giải chi tiết

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Toán 10, Vector xin tổng hợp lại bạn đọc về Bài tập trắc nghiệm tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng có lời giải chi tiết, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài gồm 112 trang tổng hợp các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng có lời giải chi tiết trong chương trình Hình học 10 chương 2, các bài toán được đánh số ID và sắp xếp theo từng nội dung bài học:

+ Bài 1. Các khái niệm về vectơ.
+ Bài 2. Phép cộng trừ các vectơ.
+ Bài 3. Phép nhân một số với một vectơ.
+ Bài 4. Hệ trục tọa độ.

Trong mỗi bài học, các câu hỏi được sắp xếp theo 4 mức độ nhận thức với độ khó tăng dần: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Trích dẫn tài liệu bài tập trắc nghiệm tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng có lời giải chi tiết:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho tam giác ABC có A = (10,5), B = (3,2), C = (6,-5). Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. ABC là tam giác đều.
B. ABC là tam giác vuông cân tại B.
C. ABC là tam giác vuông cân tại A.
D. ABC là tam giác có góc tù tại A.
+ Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Tập hợp Các điểm M mà CM.CB = CA.CB là:
A. Đường tròn đường kính AB.
B. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với BC.
C. Đường thẳng đi qua B và vuông góc với AC.
D. Đường thẳng đi qua C và vuông góc với AB.
+ Cho hai điểm B, C phân biệt. Tập hợp Những điểm M thỏa mãn CM.CB = CM^2 thuộc:
A. Đường tròn đường kính BC.
B. Đường tròn (B, BC).
C. Đường tròn (C, CB).
D. Một đường khác không phải đường tròn.

Hỏi và đáp