Bài tập trắc nghiệm tích phân hàm ẩn có đáp án và lời giải chi tiết – Đặng Việt Đông

Nội dung bài được KHODETHI Nguyên hàm – Tích phân, Toán 12 xin thu thập lại các sĩ tử về Bài tập trắc nghiệm tích phân hàm ẩn có đáp án và lời giải chi tiết – Đặng Việt Đông, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thông tin gồm 96 trang tuyển tập 103 bài tập trắc nghiệm tích phân hàm ẩn có đáp án và lời giải chi tiết, đây là dạng toán được “bùng phát” sau khi các đề thi – kiểm tra chuyển sang hình thức trắc nghiệm, nhằm hạn chế khả năng hỗ trợ của máy tính cầm tay trong quá trình tìm đáp án, tài liệu được tổng hợp và biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông. Các bài toán trong tài liệu được chia thành 4 dạng:

Dạng 1. Áp dụng định nghĩa, tính chất nguyên hàm.
Dạng 2. Áp dụng định nghĩa, tính chất, giải hệ tích phân.
Dạng 3. Phương pháp đổi biến: Dạng 1, Dạng 2, Dạng 3, Dạng 4, Dạng 5, Dạng 6.
Dạng 4. Phương pháp từng phần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.