Bài tập trắc nghiệm phân tích đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Chuyên đề hàm số, Luyện thi THPT, Toán 12 xin thu thập lại các bạn học sinh về Bài tập trắc nghiệm phân tích đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Dữ liệu gồm 24 trang tuyển tập 60 bài tập trắc nghiệm phân tích đồ thị hàm số có đáp án. Các bài toán được phân dạng thành:

+ Dạng 1: Dựa vào đồ thị hàm số y = f(x)
+ Dạng 2: Dựa vào đồ thị hàm số y’ = f'(x) là đạo hàm của hàm số y = f(x). Phép biến đổi đồ thị

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên R có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số y = f(|x|) đồng biến trên R
B. Hàm số y = f(|x|) nghịch biến trên R
C. Hàm số y = f(|x|) nghịch biến trên (-∞; -1)
D. Hàm số y = f(|x|) tồn tại giá trị lớn nhất trên R
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên R và hàm số đạo hàm f'(x) của f(x) có đồ thị như hình bên. Xét trên khoảng (-π; π), khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số f(x) đồng biến trên (-π; π)
B. Hàm số f(x) nghịch biến trên (-π; π)
C. Hàm số f(x) nghịch biến trên (-π; -π/2) và (π/2; π)
D. Hàm số f(x) đồng biến trên (0; π)
+ Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên R1 và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số f(x) đồng biến trên R1
B. Hàm số f(x) nghịch biến trên R1
C. Hàm số f(x) nghịch biến trên (-∞; 1) và (1; +∞)
D. Hàm số f(x) đồng biến trên (-∞; 1) và (1; +∞)

Hỏi và đáp