Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 – Huỳnh Chí Dũng

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nếu không xem được file! Hướng dẫn tải tài liệu

Những bài tập mà KHODETHI Luyện thi THPT, Toán 12 xin thu thập lại các bạn học sinh về Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 – Huỳnh Chí Dũng, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Chuyên đề 1: Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan
1.1. Tính đơn điệu của hàm số
1.2. Cực trị hàm số
1.3. Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất
1.4. Tiệm cận
1.5. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số -tương giao hai đồ thị hàm số
1.6. Tương giao 2 đồ thị – tiếp tuyến và bài tập tổng hợp

Chuyên đề 2: Hàm số mũ – hàm số logarit
2.1. Các phép toán cơ bản
2.2. Khảo sát và vẽ hàm số mũ – lũy thừa – logarit
2.3. Phương trình (bpt –hpt) mũ – logarit

Chuyên đề 3: Nguyên hàm – tích phân – ứng dụng
3.1. Nguyên hàm – tích phân
3.1.1. Nguyên hàm – tích phân cơ bản
3.1.2. Nguyên hàm – tích phân lượng giác
3.1.3. Nguyên hàm – tích phân hữu tỉ & căn thức
3.1.4. Nguyên hàm – tích phân từng phần
3.1.5. Nguyên hàm – tích phân : đổi biến số
3.1.6. Nguyên hàm – tích phân hàm trị tuyệt đối
3.2. Ứng dụng tích phân: Tính diện tích – thể tích

Chuyên đề 4: Số phức
4.1. Biểu diễn hình học của số phức (cơ bản)
4.2. Các phép toán cơ bản trên tập phức
4.3. Giải phương trình trên tập phức
4.4. Biểu diễn hình học của số phức (nâng cao)

Hỏi và đáp