Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Trần Minh Tiến, Trần Thanh Phong

Những bài tập mà KHODETHI Chuyên đề hàm số, Luyện thi THPT, Toán 12 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Trần Minh Tiến, Trần Thanh Phong, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài gồm các bộ câu hỏi trắc nghiệm thuộc chuyên đề hàm số được chia theo cấu trúc 1-1-1 theo mức độ khó tăng dần. Các chuyên đề trong tài liệu gồm:

+ Chuyên đề 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
+ Chuyên đề 2: Cực trị của hàm số
+ Chuyên đề 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
+ Chuyên đề 4: Đường tiệm cận

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = -1/3.x^3 + m – 3x^2 + (m + 1)x + 4. Có bao nhiêu giá trị của m sao cho hàm số tăng trên đoạn có độ dài bằng 4 (để rõ hơn, có thể hiểu là khoảng đồng biến có độ dài bé nhất bằng 4).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hàm số y = x^4 – 2x^2 + 3. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số có ba điểm cực trị
B. Hàm số chỉ có đúng 2 điểm cực trị
C. Hàm số không có cực trị
D. Hàm số chỉ có đúng một điểm cực trị
+ Với hàm số y = √|x|, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đã cho không có đạo hàm
B. Hàm số không có cực trị
C. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2
D. Giá trị cực tiểu là 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.