bai tập tổng hợp đại số 9 Chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về bai tập tổng hợp đại số 9 Chương I, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1: Thực hiện phép tính sau:
a) b)
c) d)
e) f)
Bài 2: Thực hiện các phép tính sau đây:
a) b)
c) d)
e)
Bài 3: Cho biểu thức:

a) Rút gọn D. b) Tính giá trị của D khi
c) Tìm giá trị của x khi
Bài 4: Cho
a) Rút gọn E. b) Tính E khi c) Tìm giá trị của x để E=-3.
d) Tìm x để E-1.
Bài 8: Cho
a) Rút gọn A. b) Tìm a để A= 4 ; A>-6. c) Tính A khi
Bài 9: Cho biểu thức:
a) Rút gọn A. b) Tính A khi c) Tìm a để .
Bài 10: Cho biểu thức:
a) Rút gọn biểu thức B. b) Chứng minh rằng: B >0 với mọi x> 0 và x1

Bài 11: Cho biểu thức:
a) Rút gọn biểu thức K. b) Tính giá trị của K khi
c) Tìm giá trị của a sao cho K < 0
Bài 12: Cho biểu thức:
a) Rút gọn D. b) Tìm a để D = 2. c) Cho a >1 hãy so sánh D và d) Tìm D min.
Bài 13: Cho biểu thức:
a) Rút gọn H. b) Tìm a để D < 2. c) Tính H khi d) Tìm a để H = 5.
Bài 14: Cho biểu thức:
a) Rút gọn N. b) So sánh N với 3.
Bài 15: Cho biểu thức:
a) Rút gọn M. b) Tìm x để M >0. c) Tính M khi
Bài 16 : Cho biểu thức:
a) Rút gọn V. b) Tìm a để . c) Tính M khi
Bài 17:Cho biểu thức:
a) Tìm TXĐ. b) Rút gọn X. c) Tính x khi d) Tìm a để x >0.
Bài 18: Cho:
a) Rút gọn A. b) Xét dấu
Bài 19: Cho biểu thức
a) Rút gọn B b) Tìm x để A< 0 c) Tính A khi
Bài 20: Cho A= và
a) Rút gọn A và B. b) Tìm (a,b) để
Bài 21: Cho
a) Rút gọn A. b) Tính A khi
Bài 22: Cho biểu thức
a) Rút gọn K. b) Tính x để K nguyên. c) Tìm x để K1.
Bài 24: Cho biểu thức: và
a.Rút gọn A, B b) Tìm x để B= 2A. c) So sánh A và B.
Bài 25: Cho biểu thức:
a) Tìm TXĐ. b) Rút gọn A. c) Tìm a để A >0.
Bài 26: Cho biểu thức:
a) Rút gọn C. b) Tính C khi c) Tìm x nguyên để C nguyên.
Bài 27: Cho biểu thức:
a.Rút gọn V. b) Tìm a để V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.