Bài tập tọa độ không gian phân theo dạng có lời giải chi tiết – Trần Sĩ Tùng

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Luyện thi THPT, Tọa độ không gian Oxyz, Toán 12 xin thu thập lại các bạn học sinh về Bài tập tọa độ không gian phân theo dạng có lời giải chi tiết – Trần Sĩ Tùng, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tài liệu gồm 67 trang, tuyển chọn bài tập các dạng toán phương pháp tọa độ không gian có lời giải chi tiết.

TĐKG 01: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
Dạng 1: Viết phương trình mặt phẳng bằng cách xác định vectơ pháp tuyến
Dạng 2: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến mặt cầu
Dạng 3: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến khoảng cách
Dạng 4: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến góc
Dạng 5: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến tam giác
Dạng 6: Các dạng khác về viết phương trình mặt phẳng

TĐKG 02: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
Dạng 1: Viết phương trình đường thẳng bằng cách xác định vectơ chỉ phương
Dạng 2: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến một đường thẳng khác
Dạng 3: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến hai đường thẳng khác
Dạng 4: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến khoảng cách
Dạng 5: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến góc
Dạng 6: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến tam giác
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
TĐKG 03: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU
Dạng 1: Viết phương trình mặt cầu bằng cách xác định tâm và bán kính
Dạng 2: Viết phương trình mặt cầu bằng cách xác định các hệ số của phương trình
Dạng 3: Các bài toán liên quan đến mặt cầu

TĐKG 04: TÌM ĐIỂM THOẢ ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
Dạng 1: Xác định điểm thuộc mặt phẳng
Dạng 2: Xác định điểm thuộc đường thẳng
Dạng 3: Xác định điểm thuộc mặt cầu
Dạng 4: Xác định điểm trong không gian
Dạng 5: Xác định điểm trong đa giác

Hỏi và đáp