Bài tập rút họn nâng cao – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Bài tập rút họn nâng cao, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Hãy rút gọn biểu thức sau :

Lời giải
Đặt A==>A2=
=
= =
=
==
==
=
=
==
==
=
Vì A>0 nên
A= ==
Hãy rút gọn biểu thức sau :

Lời giải
Ta có :=
===
= =
=
==
=
=
==
Ta có :=
=
=
===
Do đó :
=
Đặt B ==>B2

Vì BB=
Hãy rút gọn biểu thức sau :

Với x≥4 , x#
Với x>2
Lời giải
Ta có :

==
==
=
==
==
Ta có : =
==
==
==
=
Do đó :

=+=
Hãy rút gọn biểu thức sau :
Với x,y>0 ,y#4×2 ,y#9×2
Lời giải
Ta có :
=

Ta có :

Gỉa sử (
( ( ( mâu thuẫn vì x,y>0 )
Do đó
=>
Do đó .

Hỏi và đáp