BAI TAP ON THI HKI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về BAI TAP ON THI HKI, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP ÔN THI HKI – TOÁN 6 – Buổi 1
Câu 1: Thay dấu * bằng một chữ số để các số sau:
1373* chia hết cho 2 và cho 9.
158* chia hết cho 2 và 3
1475* chia hết cho 2 và 5.
10*45 chia hết cho 9
Câu 2: Tìm điều kiện của số tự nhiên x để các tổng sau:
S1 = 3 +15 + 87 + x + 12 , chia hết cho 3
S2 = 25 + 75 + 90 + x , Chia hết cho
Câu 3:Tìm x biết:
x B(12) và 20 x 50

x Ư(20) và x >8

câu 4: Tìm tất cả các bội của 18 và chỉ có hai chữ số?

câu 5:Tìm tất cả các ước của 250 và chỉ có hai chữ số?

câu 6: Tìm n N , biết:
10 n

(n + 2) là ước của 20 ?

Câu 6:Chia 10 cái bánh vào một số hộp,sao cho số cái bánh trong mỗi hộp đều bằng nhau và nhiều hơn 1 và ít hơn 10.Tìm số hộp phải dùng?

Câu 7:Tìm số tự nhiên x sao cho các số sau là số tự nhiên?
a)
b)
c)
d) và 8 < x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.