bài tập ôn tập hsg chương I số 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về bài tập ôn tập hsg chương I số 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG I ( DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI )
Bài 1:
Chứng tỏ rằng : Tích của hai số chẵn liên tiếp thì chia hết cho 8
Chứng tỏ rằng : Nếu p là số nguyên tố lớn hơn 3 thì ( p -1)( p + 1) 24

Bài 2: Tìm ƯCLN của tất cả các số có 9 chữ số , được viết bởi các chữ số 1 ; 2 ; 3 ……; 9 và trong mỗi số thì các chữ số đều khác nhau.

Bài 3: Tìm hai số tự nhiên mà tổng và tích của chúng đều là số nguyên tố

Bài 4: Điền chữ số thích hợp trong phép phân tích ra thừa số nguyên tố sau:

e

n

c

….

Bài 5: Tìm hai số tự nhiên có ba chữ số biết tổng của chúng là bội của 504 và thương của chúng là bội của 6

Bài 6: Khi nhân số lần lượt với 2 ; 4 ; 8 ta được các tích đều là các số có 4 chữ số thỏa mãn cả ba điều kiện sau:
Các chữ số tận cùng của ba tích trên bằng nhau
Cả ba chữ số a ; b ; c đều khác nhau
Các chữ số hàng trăm và hàng đơn vị của mỗi tích đều như nhau
Hãy tìm số đó.

Bài 7: Cho biết ƯCLN ( a ; b ) = 1 . Hãy tìm ƯCLN ( 11a + 2b ; 18a + 5b)
====HẾT====

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.