BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG I HÌNH HỌC 9- CỰC HAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG I HÌNH HỌC 9- CỰC HAY, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP ÔN TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG I – TOÁN 9
Bài 1: Cho ∆ABC vuông tại A. Biết . Đường cao AH = 15cm.
Tính HB, HC.
Bài 2: Cho ∆ABC vuông tại A, AB = 12cm, AC = 16cm, tia phân giác AD, đường cao AH.
Tính HD, HB, HC.
Bài 3: Cho ∆ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH. Tính chu vi ∆ABC, biết: AH = 14cm, .
Bài 4: Tính giá trị của các biểu thức:
a)
b)
c)
d) Cho biết . Tính giá trị biểu thức:
Bài 5: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần:
a) cos380 , sin560, cos310, sin610
b) cot700, tan330, cot550, tan280, cot400
Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.
a) Cho biết BH = 4cm, CH = 2cm. Tính AB,AC?
b) Vẽ tại D, tại E. Chứng minh: ,
Bài 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.
Chứng minh rằng: ,
Bài 8: Cho tam giác ABC nhọn, kẻ đường cao AH. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H trên AB, AC. Chứng minh rằng:
a) AD.AB = AE.AC
b)
c) DE = AH.sinA
Bài 9:* Cho tam giác ABC nhọn, đường cao AH. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của H trên AB, AC. Chứng minh rằng:
a)
b)
Bài 10 :*
Cho tam giác ABC nhọn, gọi S là diện tích ttan giác ABC.
Chứng minh rằng:

-HẾT-
Câu lạc bộ phát cuồng môn toán vì thầy Tưởng

Hỏi và đáp