bài tập ôn tập chương 1(phần đại số 8) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về bài tập ôn tập chương 1(phần đại số 8), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài tập ôn tập chương 1(phần đại số 8)
Bài 1: Rút gọn các biểu thức sau:

Bài 2:Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Bài 3:Tìm x biết

Bài 4:Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Bài 5:Tìm GTLN của các biểu thức sau

Bài 6:Tìm m sao cho đa thức A chia hết cho đa thức B
a)A= và B =
b) A= và B = x – 3
c) A = 8×2 – 26x +m và B = 2x – 3
d) x3 + 4×2 +4x + m và B = x + 3
Bài 7:Tìm a,b sao cho đa thức
a) f(x) = x4- x3 -3×2 + a x +b chia cho đa thức x2 – x – 2 dư 2x – 3
b) g(x) = x4 + a x +b chia cho đa thức x2 – 4
Bài 8: Thực hiện phép chia

Bài 9: Tìm giá trị nguyên của n để giá trị của biểu thức 4n3- 4n2 –n +4 chia
hết cho giá trị của biểu thức 2n +1
Bài 10:Cho x,y l à c ác s ố th ực sao cho x + y, x2+ y2, x4+ y4 là các số
nguyên.Chứng minh rằng 2x2y2 v à x3 + y3 là các số nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.