Bài tập ôn chương 4 ĐS-9(new) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Bài tập ôn chương 4 ĐS-9(new), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1Giải phương trình
2×2 – 7x + 3 = 0
x2 – 49x – 50 = 0
x2 – 2x – 6 = 0
Bài 2 Giải phương trình :
5×4 + 3×2 – 26 = 0
x4 – 5×2 + 4 = 0
x4 – 5×2 – 176 = 0

Bài 3 Chứng minh pt sau luôn có hai nghiệm phân biệt :
4×2 + 2(2m+1)x + m =0
2×2 + 2(m -1)x – m = 0
Bài 4 Tìm m để pt sau có hai nghiệm phân biệt :
x2 – 2(m+3)x + m2 +6 =0
Bài 5 Tìm m để pt sau có nghiệm kép :
5×2 + 2mx – 2m +15 = 0
Bài 6 Tìm m để pt sau vô nghiệm :
x2 – 4x + m = 0
Bài 7 Cho pt x2 -2x – m2 – 4 = 0
Tìm m để pt có nghiệm bằng x1=-2. Tính nghiệm x2
Tìm m để pt có hai nghiệm thỏa x1=-2×2
Tính x12 + x22 theo m
Bài 8 Cho pt x2 – mx + m +3 = 0
Tìm m để tổng bình phương hai nghiệm bằng 42
Tìm m để tổng nghịch đảo các nghiệm bằng 9
Bài 9:
Một hình chữ nhật có diện tích 192m2. Tính các kích thước của hình biết rằng nếu bớt mỗi cạnh 4 m thì diện tích hình chữ nhật chỉ còn 96m2.
Bài 10
Một vườn trừờng hình chữ nhật có chu vi bằng 80 m. Nếu tăng chiều dài thêm 5m và tăng chiều rộng thêm 3m thì diện tích tăng thêm 165m2. Tính chiều dài và chiều rộng vườn lúc đầu.
Bài 11
Cạnh huyền một tam giác vuông bằng 20m. hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 4m. Tính các cạnh góc vuông của tam giác ấy.
Bài 12
Tính kích thước của hình chữ nhật biết rằng chiều dài bằng chiều rộng ,diện tích bằng 5120 m2
Bài 13
Hai xe cùng khởi hành từ A đến B cách nhau 150km. Mỗi giờ xe1 chạy hơn xe2 10km nên đến B sớm hơn 45phút. Tính vận tốc mỗi xe.
Bài 14
Lúc 7h hai xe cùng khởi hành từ A đến B cách nhau 120km. Xe1 chạy nhanh hơn xe2 là 10km/h nên đến B sớm hơn 1h. Hỏi xe1 đến B lúc mấy giờ?
Bài 15
Hai địa điểm cách nhau 240 km, một xe đi từ địa điểm này đến địa điểm kia. Đi được 120 km xe bị hỏng dừng lại sữa mất 4 phút. Muốn đến nơi đúng giờ qui định, xe phải tăng vận tốc thêm 6km/h trên đoạn đường còn lại. Tính vận tốc ban đầu của xe.
Bài 16
Trên cùng một dòng sông. Một chiếc tàu chạy xuôi dòng một đọan sông dài 40 km thì ít thời gian hơn chạy ngược dòng đọan sông dài 48km là 1 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 2km/h. Tính vận tốc thực của tàu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.