BAI TAP NANG CAO CHUONG 1,2 DAI SÓ 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về BAI TAP NANG CAO CHUONG 1,2 DAI SÓ 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày tháng 9 năm 2007
Tuần
Kí duyệt

Bài 1. Tìm các phân số: ( 1, 12, 13/4, 5 KTCB Và NC TOáN 7)
a) Có mẫu số là 30, lớn hơn và nhỏ hơn b) Có tử số là -15, lớn hơn và nhỏ hơn
c) Có mẫu số là 20, lớn hơn và nhỏ hơn d) Có tử số là 4, lớn hơn và nhỏ hơn
Bài 2. (14/6). a) Cho 2 số hữu tỉ b > 0, d > 0 ). Chứng minh rằng nếu

Hỏi và đáp